Uutiset

Miten torjua lasten ja nuorten eriarvoisuutta?

Uutiset 18.5.2021

Vaikka nuorten hyvinvointi on 2000-luvulla parantunut merkittävästi, on eriarvoisuus lasten ja nuorten keskuudessa yhä ongelma. Eriarvoisuutta aiheuttavat sekä perheen sisäiset että ulkoiset tekijät: ensimmäiseen kategoriaan voidaan lukea esimerkiksi perheen sosioekonominen tausta, jälkimmäiseen kunnan mahdollistama harrastustoiminta. Koska palveluntarjonta on kuntariippuvaista, tarkoittaa se erilaisia mahdollisuuksia eri puolilla Suomea asuville nuorille.

Hallituksen esittämässä sote-uudistuksessa ollaan luomassa kunnasta sekä valtiosta erillisiä hyvinvointialueita. Aluksi niiden on tarkoitus hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämistä, myöhemmin kenties laajempaa osaa tällä hetkellä kuntien vastuulla olevista tehtävistä. Kuntaliiton erityisasiantuntija Maria Salenius painottaa, että siirtymä hyvinvointialueisiin ei saa haitata nuorille tarjottavien palveluiden laatua:

– On todella tärkeää varmistaa, että yhdyspinnat toimivat kuntien ja hyvinvointialueiden välillä ja nuorten palveluketjut pysyvät saumattomina.

Uudistuksesta huolimatta hyvinvointialueet eivät ole korvaamassa kuntia. Hyvinvoinnin luonnissa on kunnilla jatkossakin tärkeä rooli, muistuttaa Salenius:

– Niissä tuotetaan hyvinvointia, muttei ikinä saa unohtaa, että kunnat edelleen luovat kuntalaisten hyvinvointia tarjoamiensa palveluiden kautta.

Mitä kunnissa sitten voidaan tehdä lasten ja nuorten eriarvoisuuden kaventamiseksi? Työkalupakissa on monia keinoja; päätösten ennakkoarviointi, nuorten palveluiden jatkuvuus, pitkäjänteinen päätöksenteko sekä ajankohtaiseen tietoon perustuvat suunnitelmat. Salenius toivookin, että nuorten parissa työskentelevät välittäisivät ruohonjuuritason tietoaan eteenpäin:

– Olisi todella tärkeää, että nuoria kohtaavat ammattilaiset toisivat päätöksentekijöille tietoa nuorten elämästä. Sitä tarvitaan, jotta palveluita pystytään suuntaamaan oikein.

Kaikki lähtee kuitenkin eriarvoisuuden tunnistamisesta. Sitä voivat edesauttaa sekä kuntapäättäjät että lasten ja nuorten parissa työskentelevät.

Katso aiheesta lisää Allianssin Instagram-TV:stä.

Artikkelin kirjoitti Allianssin tutkiva somettaja Jaakko Oleander-Turja


Avainsanat: