Uutiset

Ninni Norra Suomen kansalaisedustajaksi Euroopan tulevaisuuskonferenssiin

Uutiset 13.6.2021

Euroopan tulevaisuuskonferenssin tarkoitus on kuulla kansalaisten näkemyksiä EU:n tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. Konferenssissa painotetaan nuorten näkökulmaa, joten valtioneuvoston kanslia pyysi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:tä nimeämään Suomen kansalaisedustajan konferenssin täysistuntoon. Kansalaisedustajaksi on nimitetty 20-vuotias helsinkiläinen Ninni Norra. 

Norra on toiminut Euroopan nuorten parlamentin paikallishallituksessa sekä edustus- ja puheenjohtajatehtävissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Nykyään hän toimii luottamustehtävässä Allianssi ry:n kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmässä. Tämän ryhmän puitteissa Norra on osallistunut muun muassa EU:n nuorten konferenssiin sekä Euroopan nuorisodialogiin.

”Tulevaisuuskonferenssi on paitsi erinomainen tilaisuus saattaa ideoitamme päättäjien tietoisuuteen, myös mahdollisuus pohtia sitä, millaista EU-politiikkaa haluamme jatkossa tehdä. Kansalaisedustajana koen tärkeäksi nostaa kiinnostusta EU-keskusteluun, sillä jokainen unionissa tehty päätös vaikuttaa vähintäänkin epäsuorasti arkeemme. Kun kehitämme yhteistyötä vakaina aikoina, selviämme myös vastoinkäymisistä kunnialla”, Norra toteaa.

Tulevaisuuskonferenssin ensimmäinen täysistunto järjestetään Strasbourgissa ja osin etäyhteyksin 18.–19.6.2021. Suomen hallitusta konferenssin täysistunnoissa edustaa lähtökohtaisesti eurooppaministeri Tytti Tuppurainen sekä yksi toinen ministeri käsiteltävien teemojen mukaan.

”Kun puhumme yhdessä Euroopan tulevaisuudesta, on tärkeää, että keskustelussa kuuluu vahvana nuorten eurooppalaisten, tulevaisuutemme ääni. Suomessa olemme halunneet painottaa tätä myös tehdessämme päätöstä kansalaisedustajasta. Toivotan valitulle kansalaisedustajalle Ninni Norralle menestystä tärkeään tehtäväänsä”, toteaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Konferenssin tavoitteena on, että kansalaisyhteiskunta osallistuisi siihen aktiivisesti ja järjestäisi erilaisia tilaisuuksia. Tietoja konferenssitapahtumista kerätään komission monikielisen verkkofoorumin avulla. Kansalaiset voivat verkkofoorumin kautta myös jakaa ajatuksiaan ja lähettää ehdotuksiaan.

Konferenssin käynnistystilaisuus järjestettiin Eurooppa-päivänä 9.5.2021 Strasbourgissa, pandemiatilanteesta johtuen osin virtuaalisesti. Konferenssin on määrä esittää johtopäätöksensä kevääseen 2022 mennessä. Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio ovat sitoutuneet kuuntelemaan eurooppalaisia ja tarkastelemaan näitä johtopäätöksiä toimivaltansa ja EU:n perussopimusten puitteissa.

 

Lisätietoja:

Osallistu Tulevaisuuskonferenssin tapahtumiin, jaa ideasi tai järjestä tapahtuma 

Tiedote ja lisätietojen antajat valtioneuvoston sivuilla

Lisätietoa konferenssista komission sivuilla

 


Avainsanat: