Nuoret eivät hyväksy vapaan liikkuvuuden rajoittamista

Uutiset 24.4.2014

 

Tänä keväänä äänestetään maanosamme tulevaisuudesta. Taloudellinen, kulttuurillinen ja sosiaalinen hyvinvointi edellyttävät koko väestön mukaan ottamista. Erityisesti nuorten saaminen uurnille on tärkeää talouskriisin nakertaman luottamuksen palauttamiseksi.

Sveitsi hyväksyi helmikuussa kansanäänestyksessään täpärästi ehdotuksen maahanmuuton kiristämisestä. Jo muutama vuosi sitten Britannian hallitus ilmoitti tavoitteekseen rajoittaa maahanmuuttoa puoleen nykyisestä. Paradoksaalista on, että rajoituksia suunnittelevat maat ovat itse eniten hyötyneet maahanmuutosta. Myös Suomessa on kuultu ehdotuksia vapaan liikkuvuuden rajoittamisesta. Vapaa liikkuvuus on erityisesti nuorille yksi unionin tärkeimmistä oikeuksista. He ovatkin muuta väestöä ahkerammin hakeutuneet toisiin jäsenmaihin opiskelemaan tai töihin.

Talouskriisin aikana rasismi on lisääntynyt useissa EU:n jäsenmaissa. Yleinen epävarmuus tulevaisuudesta ja pelko omasta toimeentulosta heijastetaan helposti viimeksi maahan tulleiden syyksi. Eurooppa on aina ollut monikulttuurinen ja moninaisten yhteisöjen verkko. Yhteiskunta, joka kohtelee jäseniään epätasa-arvoisesti, hukkaa resurssejaan sekä heikentää omaa turvallisuuttaan ja hyvinvointiaan. EU:n on oltava vahvasti rasismia ja vihapuhetta vastaan. Hiljaisuuden tai vaikenemisen toimintamallia ei saa hyväksyä.

Liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset nousevat keskusteluun Eurooppavaalien alla. Useat ääriliikkeet yrittävät varmasti käyttää tilannetta hyväkseen, mutta erityisen huolestuttavaa on se, että useat puolueet myötäilevät äänestäjien menettämisen pelossa ääriliikkeiden mielipiteitä.

Suomalaiset nuorisojärjestöt vastustavat liikkuvuuden rajoituksia eivätkä hyväksy rasismia, syrjintää tai vihapuhetta. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kevätkokous 24.4.2014 vetoaakin kaikkiin puolueisiin ja ehdokkaisiin, jotta he sitoutuvat näihin vaatimuksiin. Lisäksi Allianssi vetoaa kaikkiin äänestysikäisiin nuoriin, jotta he käyttävät vaaleissa äänioikeuttansa. Sillä, keitä Euroopan parlamentissa istuu seuraavat viisi vuotta, on todellakin merkitystä. Emme tarvitse vähemmän vaan enemmän Eurooppaa!

Lisätietoja: 
puheenjohtaja Eero Rämö p. 040-539 2737
pääsihteeri Olli Joensuu p. 045-139 2350

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 121 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. 
www.alli.fi


Avainsanat: