Nuoret huomioitava vaalikeskustelussa

Uutiset 27.2.2003

 

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi kehottaa puolueita huomioimaan myös nuoret viime hetken vaalikeskusteluissa. Seuraavan eduskunnan ja hallituksen on luotava edellytykset nuorisotyöttömyyden puolittamiselle ja nuorten asuntotilanteen parantamiselle pienvuokra-asuntotuotantoa lisäämällä. Selvitysten mukaan kansalaiset toivovat vaalikeskustelun keskittyvän koulutus-, terveys- ja asuntoasioihin, eikä esimerkiksi pääministerikamppailuun.

Eduskuntavaaleissa vaaliuurnille pääsee ensimmäistä kertaa 270 000 nuorta. Ensikertalaisten äänestysaktiivisuus vaikuttaa merkittävästi maalisvaalien tulokseen. Aktiivinen keskustelu nuoria läheisesti koskettavista asioista helpottaa äänestyspäätöksen tekemistä. Nuoret toivovat rehellistä, avointa keskustelua ja puolueiden erilaisten arvomaailmojen esille nostamista.

Nykyisen eduskunnan lopettaessa työskentelynsä kansanedustajista oli alle 30-vuotiaita ainoastaan yksi. Toivottavasti eri ikäryhmät ovat paremmin edustettuna valittavassa eduskunnassa. Väestöstämme on 18-29-vuotiaita kuitenkin 15%.

Allianssi on toteuttanut yhteistyössä poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa vuoden ajan koulukampanjaa. Järjestöjen alueelliset aktiivit ovat kiertäneet pääasiassa toisen asteen oppilaitoksia ja keskustelleet nuorten kanssa yhteiskunnallisista kysymyksistä ja järjestötoiminnasta. Nuorisovaalit -hankkeella on aktivoitu myös ensi kertaa eduskuntavaaleissa äänestämään pääseviä nuoria.


Avainsanat: