Nuoret mukaan Lissabonin strategian kansallisen uudistusohjelman seurantaan

Uutiset 20.10.2005

Valtioneuvosto julkaisi torstaina 13.10. kansallisen uudistusohjelman Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi toivoo, ettei Suomen vahvuudeksi määriteltyä sosiaalista ulottuvuutta unohdettaisi kun korostetaan kilpailukyvyn ja talouden kasvun merkitystä.

– Olemme kiitollisia, että toimenpideohjelmassa mainitaan monia nuorille tärkeitä asioita, kuten nuorisotyöllisyyden edistäminen sekä nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu, sanoo Allianssin puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen.

Eurooppa-neuvoston hyväksymän eurooppalaisen nuorisosopimuksen (European Youth Pact) mukaan nuorten tulee päästä osallistumaan uudistusohjelman toteutukseen ja arviointiin yhtenä tärkeimmistä osapuolista.

– Olemme nuorten ja nuorisoalan etujärjestö ja odotamme siis kutsua toimenpideohjelman arviointiin ja uudistamiseen muiden etujärjestöjen tavoin, Kaikkonen jatkaa.

Nuorten merkitystä Euroopan vakaan tulevaisuuden avaintekijöinä ei voi ohjelman toimeenpanossa painottaa liikaa. Kaikkien Lissabonin strategiaan sitoutuneiden tahojen tulee pitää mielessä nuorten merkitys strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Nuorisokysymysten ratkaisussa on ensiarvoisen tärkeää tehokas poikkisektoraalinen yhteistyö, johon kaikilta oleellisilta hallinnonaloilta tulee löytyä resursseja.


Avainsanat: