Nuoret näkyvät puolueiden vaaliohjelmissa: mielenterveyden parantamista, ilmastohuolen keventämistä sekä koulutuspolun pidentämistä

Uutiset 11.4.2019

Nuorten syrjäytyminen on Suomen suurin ongelma, jonka ratkaisemisesta päätetään seuraavassa hallitusohjelmassa. Mitä puolueet lupaavat – tai eivät lupaa – nuorille? Kokosimme eduskunnassa vaikuttavien puolueiden vaaliohjelmista nuorten hyvinvointiin liittyvät tavoitteet.

Koulutusta halutaan lisätä, keinot vaihtelevat

Suurin osa puolueista on yhtä mieltä siitä, että nykymaailmassa pelkkä peruskoulu ei enää riitä nuoren työllistymiseen. Keskusta, vihreät, vasemmistoliitto sekä sosialidemokraatit (SDP) haluaisivat nostaa oppivelvollisuusikää niin, että se kattaisi myös toisen asteen.

Maksuttomaan toiseen asteeseen olisivat puolestaan valmiita vihreät, vasemmistoliitto, SDP, ruotsalainen kansanpuolue (RKP) ja Liike Nyt.

Toisaalta oikeistopuolueet haluaisivat panostaa jo olemassa oleviin keinoihin. Esimerkiksi kokoomus painottaa toisen asteen koulutuksessa keskeyttämisvaarassa olevien nuorten tukemista. RKP tukisi myös perinteistä kymppiluokkaa.

Nuorten harrastaminen on tärkeää puolueille – käyttöön setelit ja passit

Tutkitusti harrastaminen lisää nuorten hyvinvointia ja on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää nuorten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Perussuomalaisia, seitsemän tähden liikettä ja Liike Nytiä lukuun ottamatta kaikki puolueet korostavat ohjelmissaan nuorten tasavertaisten harrastusmahdollisuuten tärkeyttä. Tämän mahdollistamiseksi esitetään muun muassa harrastustakuuta (SDP ja kokoomus), harrasteseteliä (RKP) ja harrastuspassia (siniset).  SDP toisi lisää joustoa koulupäiviin, mikä mahdollistaisi harrastamisen sen yhteydessä helpommin.

Mielenterveyden ongelmia parannettaisiin uusilla ohjelmilla ja takuilla

Mielenterveyden ongelmat yleistyvät kovaa vauhtia. THL:n mukaan jopa neljäsosa 20-25-vuotiaista nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Lähes kaikkien puolueiden vaaliohjelmissa näihin ongelmiin näytetään heränneen, sillä vain perussuomalaisten, seitsemän tähden liikkeen sekä Liike Nytin ohjelmissa ei mainita mielenterveyttä lainkaan.

Sininen tulevaisuus, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto peräänkuuluttavat mielenterveyspalveluiden nopeaa saatavuutta matalalla kynnyksellä. SDP puolestaan painottaa niin kutsuttua psykoterapiatakuuta kaikille suomalaisille, myös työelämän ulkopuolella oleville. Tämän lisäksi SDP ja myös kokoomus haluavat kansallisen mielenterveysohjelman suomalaisille. Vihreät ja kristillidemokraatit varmistaisivat riittävät psykologi- ja kuraattoripalvelut oppilaitoksiin ja kouluihin.

Puolueet vastaavat nuorten ilmastohuoleen – kunnianhimoa löytyy vain muutamalta

Tuoreimman Nuorisobarometrin mukaan 67 % nuorista pitää ilmastonmuutosta erittäin tai melko paljon turvattomuutta aiheuttavana asiana. Nuorten ilmastohuoli on noussut tapetille myös koululaisten ja opiskelijoiden ilmastolakkojen kautta. Puolueista kaikki paitsi perussuomalaiset ja seitsemän tähden liike toteavat vaaliohjelmissaan ilmastonmuutoksen olevan vakava uhka.

Kunnianhimoisimmin ilmastoon suhtautuvat vihreät ja vasemmistoliitto: vihreät haluavat hiilineutraalin Suomen 2030, ja vasemmistoliiton mukaan Suomen pitäisi olla hiilinegatiivinen 2030-luvun alussa. Vihreät nostaisi myös eläinperäisten tuotteiden verotusta ja vasemmistoliitto lanseeraisi ilmastoruokaohjelman. Seuraavaksi tulevat RKP ja SDP, joiden keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa EU:n yhteisen ilmastopolitiikan ajaminen sekä kulutuksen merkittävä vähentäminen. Molemmat puolueet ajavat myös hiilineutraalia Suomea vuodeksi 2035.

Toisessa päässä asteikkoa on perussuomalaiset, joka pitää suomalaisia työpaikkoja ja kotimaista teollisuutta ilmastopolitiikkaa tärkeämpänä tavoitteena.

Yllätyssektorilta löytyy nuorten ajolupia ja uusia oppiaineita

Puolueiden eduskuntavaaliohjelmista löytyi myös kiinnostavia uusia avauksia liittyen nuorten hyvinvointiin.

Keskustan ohjelmassa vaaditaan ajokorttia 16-vuotiaille “pitkien etäisyyksien alueilla” asuville. Puolue laskisi myös äänestysikärajaa 16 ikävuoteen. RKP puolestaan ehdottaa “nuorisovarausta”, jonka mukaan yritykset saisivat verohyötyjä alle 30-vuotiaan työntekijän palkkaamisesta. Sinisten mukaan kouluihin tulisi lisätä oppiaineeksi työelämä- ja yrittäjyystieto.
 

Alla olevasta taulukosta voit katsoa tarkemmin, mitä eri keinoja puolueet tarjoavat nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi.

 

Eduskuntavaaliohjelmat 2019

 

Eduskuntavaalien virallinen äänestyspäivä on sunnuntaina 14.4. Muistathan äänestää nuorten puolella olevaa ehdokasta!

Tutustu puolueiden eduskuntavaaliohjelmiin:
Keskusta
Kokoomus
Sosialidemokraatit
Sininen tulevaisuus
Perussuomalaiset
Vihreät
Vasemmistoliitto
RKP
Kristillisdemokraatit
Seitsemän tähden liike
Liike Nyt

Miten puolueet ratkaisisivat nuorten syrjäytymisen? Katso tästä!
Onko ehdokas vielä hukassa? Nuorten puolella olevia ehdokkaita voit tutkailla nuorten vaalikoneesta!


Avainsanat: