NUORI2021 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät  siirretään syyskuulle 

Uutiset 21.1.2021

NUORI2021-tapahtuma siirretään toukokuulta syyskuulle koronaviruspandemian takia. Tapahtuma järjestetään Jyväskylän paviljongissa 15.-16.9.2021.

Olemme aktiivisesti seuranneet pandemiatilanteen kehittymistä. Arviomme tässä kohtaa vuotta on, että tapahtuman järjestäminen siinä laajuudessaan kuin haluamme sen toteuttaa ei ole toukokuussa turvallisesti mahdollista.

“NUORI2021 on upea mahdollisuus meille nuorisoalan toimijoille oppia uutta, hahmottaa tilannekuvaa ja inspiroitua nuorisotyön merkityksestä, mutta ennen kaikkea kohdata toisiamme. Tästä syystä tapahtuman peruuttaminen tai etätoteutus on alan kannalta meille viimeinen vaihtoehto”, kommentoi nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu

“Me Allianssissa uskomme, että siirtämällä tapahtuman syksylle saamme nuorisoalan toimijat laajasti mukaan. Tekemällä siirtopäätöksen näin aikaisessa vaiheessa haluamme antaa niin alan toimijoille kuin tapahtumaa mukana tekemässä oleville tahoille mahdollisimman paljon aikaa reagoida muutokseen”, toteaa NUORI2021-tapahtuman vastaava tuottaja Anton Tuuva.

NUORI2021 siirtyy syyskuulle

NUORI2021 on siirretty järjestettäväksi 15.-16.9.2021. Tapahtuma järjestetään alkuperäisten suunnitelmien tapaan Jyväskylän Paviljongissa. Olemme sitoutuneet järjestämään kaikille turvallisen tapahtuman. Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia tiiviisti ja reagoimme tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla. 

Jo ostetut tapahtumaliput oikeuttavat sellaisenaan osallistumaan NUORI2021-tapahtumaan uutena ajankohtana. Lippu siirtyy uuteen ajankohtaan ilman erillisiä toimenpiteitä. Lipun peruutus on myös entiseen tapaan mahdollista, maksutonta peruutusaikaa pidennetty 30.4. asti. Lipun voi peruuttaa ottamalla yhteyttä sähköpostitse nuori2021@alli.fi-osoitteeseen. 

NUORI2021 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät tarjoavat nuorisoalan ammattilaisille ja vapaaehtoisille tilaisuuden hengähtää ja saada vertaistukea raskaan korona-ajan keskellä. 

“Olemme puoli vuotta tehneet yhdessä alan ammattilaisten kanssa kovasti töitä sen eteen, että NUORI2021-tapahtuman ohjelma palvelisi vielä entistäkin enemmän alan ajankohtaisia tarpeita. Ohjelma nojaa kolmeen peruspilariin: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti, nuorisotyön mahdollistajat sekä nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa. Tarkempia ohjelmasisältöjä alamme julkaista helmikuusta lähtien”, kertoo Anton Tuuva.

Olemme lähettäneet NUORI2021-tapahtuman siirtämiseen liittyvää infoa sähköpostitse tapahtuman ohjelmatuottajille, näytteilleasettajille sekä jo lipun ostaneille osallistujille. Mikäli et ole saanut viestiä, olethan yhteydessä sähköpostitse: nuori2021@alli.fi 

Lisätietoja lipun ostaneille: 

nuori2021@alli.fi

Muita lisätietoja antaa:

Anton Tuuva
NUORI2021 vastaava tuottaja
anton.tuuva@alli.fi
040 583 4744

Ilmari Nalbantoglu
va. toiminnanjohtaja
ilmari.nalbantoglu@alli.fi
050 574 1112

 

 

UNG2021- de landsomfattande dagarna för ungdomsarbete förflyttas till september

UNG2021- evenemanget flyttas från maj till september på grund av coronaviruspandemin. Evenemanget hålls på Paviljongen i Jyväskylä den 15.-16.9.2021.

Vi har aktivt följt med coronapandemins utveckling. I nuvarande skede ser vi att vi inte kan ordna evenemanget riskfritt i maj i den utsträckning vi tycker är viktigt. 

“UNG2021 är ett yppert tillfälle för oss i ungdomssektorn att lära oss nytt, aktualisera sektorns nuläge samt att inspireras av ungdomsarbetets viktiga betydelse, men framför allt att för att träffa varandra. Därför vill vi med tanke på hela ungdomssektorn inte ställa in eller enbart ordna ett nätevenemang” kommenterar verksamhetsledare Ilmari Nalbantoglu på ungdomssektorns takorganisation Allianssi.

“ Vi på Allianssi tror, att vi får med flera aktörer i ungdomsbranschen genom att flytta evenemanget till hösten. Genom att göra beslutet i ett så här tidigt skede vill vi ge alla aktörer i sektorn samt medverkande i evenemanget en möjlighet att reagera på förändringen” konstaterar Anton Tuuva, ansvarig producent för evenemanget.

UNG2021 flyttas till hösten 

UNG2021 har flyttats och hålls den 15.-16.9.2021. Evenemanget ordnas enligt de ursprungliga planerna i Paviljongen i Jyväskylä. Vi förbinder oss till att ordna ett säkert evenemang för alla. Vi följer fortfarande regelbundet med myndigheternas anvisningar och reagerar vi behov snabbt på fordrande sätt.

Om man redan köpt en biljett berättigar biljetten automatiskt att man är med på UNG2021-evenemanget på den nya tidpunkten, utan skilda åtgärder. Man kan annullera sin biljett utan kostanader, ifall den nya tidpunkten inte passar. Annulleringstiden har förlängts till den 30.4.21. Man annullerar sin biljett genom att kontakta nuori2021@alli.fi per e-post.

UNG2021- de landsomfattande dagarna för ungdomsarbete erbjuder aktörer och frivilliga i ungdomssektorn en möjlighet att pusta ut och få stöd mitt i den tunga corona tiden. 

“Vi har i ett halvt års tid tillsammans med andra aktörer arbetat hårt för att programmet på UNG2021 ännu bättre ska erbjuda ungdomssektor det aktuellaste nya de behöver. Programmet har tre huvudgrenar; De ungas välmående och identitet, möjligheter för ungdomsarbete samt ungdomsarbete nu och i framtiden. Det färdiga programmet publiceras från och med februari”, berättar Anton Tuuva.

Vi har skickat mer information om förflyttningen åt dem som medverkar i evenemangets program och utställning samt dem som redan köpt biljett.  Ifall du inte ännu fått e-post med tilläggsinformation kontakta gärna nuori2021@alli.fi.
 

Tilläggsinformation för dem som köpt biljett:  

nuori2021@alli.fi

Annan tilläggsinformation ger: 

Anton Tuuva
ansvarig producent för UNG2021 
anton.tuuva@alli.fi
040 583 4744

Ilmari Nalbantoglu
vikarierande verksamhetsledare
ilmari.nalbantoglu@alli.fi
050 574 1112

 


Avainsanat: