Nuorille eläkeratkaisussa enemmän hyvää kuin huonoa

Uutiset 26.9.2014

 

Tähän mennessä saamiensa tietojen perusteella Suomen Nuorisoyhteistyö ¬- Allianssi ry pitää eläkeratkaisua sukupolvien oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kohtalaisena.

Allianssin mielestä lopputuloksessa näkyy, että neuvottelijat ovat kuulleet nuorten edustajia. ”Kiitämme neuvottelujen osapuolia siitä, että nämä ovat kuulleet nuorten näkökulmia. Eläkeratkaisussa on kyse ennen kaikkea nuorten tulevaisuudesta. Olisimme halunneet nuorille edustuksen myös itse neuvotteluihin,” toteaa Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö.

Allianssi pitää nuorten kannalta kestävänä ratkaisuna sitä, että eläkeiän alaraja nousee asteittain 65 vuoteen ja sidotaan sen jälkeen elinajanodotteen kehitykseen. Ilman tätä muutosta eläkejärjestelmä ei olisi kestänyt tuleville sukupolville. Mitä nopeammin muutos toteutuu, sitä kohtuullisemmaksi jää nuorten sukupolvien maksutaakka verrattuna edellisiin sukupolviin.

Allianssi on tyytyväinen siihen, että eläke lasketaan jatkossa koko palkan perusteella vähentämättä ensin eläkemaksun osuutta. Muutos parantaa erityisesti nuorten eläkekertymää. Allianssi pitää myös oikeudenmukaisena, että raskailla aloilla työntekijöillä on mahdollisuus helpotuksiin. Nuorten eläkkeiden kertyminen jo 17-vuotiaana tehdystä työstä on parannus verrattuna aiempaan 18 vuoden ikärajaan – on oikein, että kaikesta tehdystä työstä kertyy myös eläkettä. Allianssin mielestä eläkkeiden pitäisi kertyä jo 15-vuotiaana tehdystä työstä.

Allianssi on kuitenkin pettynyt siihen, ettei eläkeratkaisuun sisälly konkreettisia toimia työelämän laadun parantamiseksi. Jatkossa onkin tartuttava ponnekkaasti työssä jaksamisen kysymyksiin. ”Pelkästään eläkejärjestelmää muuttamalla ei työuria saada pidennettyä, jos työntekijät uupuvat työssään”, toteaa Rämö. ”Työnantajien ja poliitikkojen on panostettava työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen muun muassa helpottamalla osa-aikatyön tekemistä, ottamalla käyttöön työaika- ja lomapankki sekä panostamalla ennaltaehkäiseviin liikunta- ja terveyspalveluihin sekä esimieskoulutukseen.”


Avainsanat: