Nuorille uskoa tulevaisuuteen etsivän nuorisotyön kautta

Uutiset 18.3.2019

“Nuorten syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi. Siksi nuoriin kannattaa panostaa, eikä etsivä työ ole edes kovin kallis työmuoto sitä varten”, kertovat etsivää nuorisotyötä Kuopiossa tekevät Janne Katajisto ja Mika Vesterinen.

Lähes jokaisessa Suomen kunnassa tehdään etsivää nuorisotyötä, jonka kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevat ja muuten vaikeat lähtökohdat omaavat nuoret. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Aluehallintoviraston teettämän kyselyn (2017) mukaan yli 18 000 nuorta ympäri Suomea on etsivän nuorisotyön ohjauksessa.

Mitä etsivässä nuorisotyössä konkreettisesti tehdään? Miksi se on tärkeää ja millaisia tunteita se herättää työtä tekevissä nuorisotyöntekijöissä? Pyysimme Kuopion etsivän nuorisotyön työparia, Janne Katajistoa ja Mika Vesteristä, kertomaan heidän kokemuksiaan työstään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa.

Katajisto on työskennellyt nuorisotyössä jo 80-luvun lopulta asti ja kartuttanut myös kokemustaan lastensuojelutyöstä. Tällä hetkellä Katajisto opiskelee myös ylempää ammattikorkeatutkintoa, johon opinnäytetyön hän tekee etsivän nuorisotyöntekijän osaamisperustasta. Vesterinen puolestaan työskenteli aiemmin kaupallisella alalla, mutta reilun 20 vuoden musiikki- ja urheiluharrastusten myötä hän päätti viisi vuotta vaihtaa alaa nuorisotyöhön.

 

Mitä etsivä nuorisotyö on? Mitä konkreettisesti teette nuorten kanssa?

Janne Katajisto: Tekemisen skaala on varsin laaja: siihen kuuluu yksilöohjausta, pienryhmätoimintaa, jalkautumista, päihdetyötä, viranomaisyhteistyötä, vierailuja kouluille ja joskus esimerkiksi kotikäyntejä. Periaate on se, että työpanos viedään nuorten omiin ympäristöihin sinne missä he liikkuvat ja kokoontuvat. Painotuseroja on riippuen palveluntarjoajista sekä toimintaympäristöstä.

Mika Vesterinen: Nuorempien kanssa tähdätään usein ennaltaehkäisevään työhön, kun taas vanhempien kanssa kyseessä on selkeästi korjaava työ. Meillä on myös Kuopiossa käytössä tällä hetkellä Aseman Lapset ry:n Wauto-nuorisoauto, jolla kierrämme Kuopion pohjoisosien liitosalueilla. Wauto auttaa meitä jalkautumisessa ja pienryhmätoiminnassa nimenomaan maaseutualueille.

 

Miksi etsivä nuorisotyö on tärkeää?

Janne Katajisto ja Mika Vesterinen: Nuorten syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi. Siksi nuoriin kannattaa panostaa, eikä etsivä työ ole edes kovin kallis työmuoto sitä varten.

 

Minkälaisia nuoria autatte?

Janne Katajisto: Autettavat nuoret ovat iältään yläasteikäisestä aina lähes kolmekymppisiin, eli nuorisolain piirissä olevat. Taustaltaan nuoret ovat laidasta laitaan. Joidenkin ongelmat ratkeavat vähemmällä, joidenkin kanssa on vaikeampaa löytää oikeita keinoja.

Mika Vesterinen: Asiakassuhteen kestot vaihtelevat paljon: joidenkin nuorten kanssa ratkaistaan yksittäisiä haasteita hyvinkin lyhyessä ajassa, joidenkin kanssa haasteita riittää vuosiksi eteenpäin, ja niitä yritetään ratkoa pala palalta.

 

Mitä jos nuori ei tiedä, mitä elämällään haluaa tehdä?

Mika Vesterinen: Päämäärä voi olla nuorella hukassa, mutta oikea suunta on helpompi löytää. Olennaista on löytää nuoren elämästä ensin jotain positiivista ja synnyttää toivoa. Niiden kautta pääsee usein toteuttamaan jotain konkreettisia askeleita – nuoren elämäntilanteeseen sopivilla vauhdilla.

Janne Katajisto: Joskus riittää, kun on tukena vaikeamman ajanjakson yli. Aina ei tietenkään löydy keinoja, mutta lähtökohta on kuitenkin se, ettei toivotonta tapausta ole olemassa.

 

Mitkä omassa työssä on haasteita?

Janne Katajisto: Koen, että haasteita ovat moniongelmaiset asiakkaat ja epäsäännölliset työajat.

Mika Vesterinen: Jannen mainitsemien lisäksi koen itse joskus riittämättömyyttä, kun nuoren tarvitsemia palveluita ei ole saatavilla ja odotusajat ovat nuoren tilanteeseen nähden kohtuuttoman pitkiä.

 

Mikä auttaa jaksamaan omassa työssänne?

Janne Katajisto: Minua auttavat harrastukset monipuolinen liikunta, pikkuaskareet pihapiirissä, luonto ja kirjoittaminen. Lisäksi olen kirjoittanut viisi kaunokirjallista teosta, joista viimeiset kolme sivuavat hieman myös nuorisotyötä.

Mika Vesterinen: Harrastukset ovat minullakin jaksamisen tukena. Historiallinen miekkailu ja punkrock putsaavat pään ja lataavat voimia.

 

Miltä tuntuu auttaa nuoria, jotka ovat “hukassa” oman elämänsä kanssa?

Janne Katajisto: Työ on parhaimmillaan todella antoisaa ja palkitsevaa, pahimmillaan joskus raskasta rämpimistä, kun tuntuu ettei edistystä tapahdu.

Mika Vesterinen: Välillä kärsivällisyys on merkittävä hyve tässä hommassa. Joskus turhaudun yhdessä nuoren kanssa asioiden paikoillaan junnaamiseen. Jos siitä jotain positiivista kaivaa, niin joskus nuo yhteiset turhautumisen tunnetilat tukevat yhteistyösuhteen syvenemistä.

 

Millaisena teidän tukemat nuoret näkevät yhteiskunnan?

Mika Vesterinen: Tuntuu, että mitä nuorempi asiakas on, sen positiivisempi on heidän suhtautuminen yhteiskuntaan. Iän ja vaikeuksien myötä kyynisyys nostaa päätään. Hyvin nuoret ja hyvin katkerat asiakkaat ovat harvassa. Nämä ovat henkisesti aika rankkoja työstettäviä.

Janne Katajisto: Joillain on aistittavissa katkeruutta, etenkin siinä tapauksessa, jos on oltu jo pitkään hieman sivuraiteilla. Vanhimmat asiakassuhteeni ovat kestäneet puolenkymmentä vuotta. Valtaosa on kuitenkin melko optimistisia varsinkin silloin, kun saadaan edes jokin pieni asia eteenpäin. Se luo yleensä uskoa tulevaisuuteen.

Kuvassa Janne Katajisto (vasemmalla) ja Mika Vesterinen.


Avainsanat: