Nuorisoala kiittää Liikasen ryhmää ja kannustaa hallitusta purkamaan kytköksen rahapelitoiminnan ja nuorisoalan välillä

Uutiset 26.2.2021

Rahapelitoiminnan tuottojen vähentymisen ratkaisemista pohtineen Liikasen selvitysryhmän raportti julkaistiin tänään. Ryhmän ensisijainen suositus on purkaa edunsaajien rahoituksen ja Veikkauksen tuottojen välinen kytkös. Muutos tapahtuisi valmisteluajan jälkeen vuodesta 2024 alkaen. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kiittää ryhmää erinomaisesta työstä ja kannustaa maan hallitusta astumaan selvityksen viitoittamalle tielle. 

Selvityksessä esitetään yhteensä neljää eri vaihtoehtoa suomalaisen rahapelijärjestelmän kehittämiselle. 

“Liikasen työryhmä suosittelee kytköksen purkamista edunsaajien ja rahapelitoiminnan tuottojen välillä. Tämä on perusteltua nuorisoalan näkökulmasta. Rahoitus ei nykymuodossaan riitä eikä rahapelitoiminnalla ja nuorisoalalla ole tosiasiallista yhteyttä. Nuorisoalan rahoituksella ja pelaamisella on yhtä suuri yhteys kuin vaikkapa poliisien määrärahoilla ja Alkon tuotoilla”, toteaa Allianssin va. puheenjohtaja Iiris Hynönen.

Liikasen ryhmä esittää ensisijaisesti, että kytkös purettaisiin valmisteluajan jälkeen.

“Nuorisoalan rahoitus tulee turvata myös vuosina 2022 ja 2023, mikäli kytkös puretaan siirtymäajalla vuoteen 2024, kuten Liikasen ryhmä ensisijaisesti ehdotti.Erityisesti kansalaistoiminnan rahoituksen vakaus tulee turvata tulevaisuudessakin”, Allianssin va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu muistuttaa.

Tällä hetkellä nuorisoalan toiminnoista rahapelituotoilla rahoitetaan muun muassa etsivää nuorisotyötä ja valtakunnallisia nuorisoalan järjestöjä. 

Yleiskatteelliseen budjettiin siirtyminen tarkoittaisi, että kytköstä ei olisi enää rahapelitoiminnan tuottojen ja edunsaajien, kuten nuorisoalan välillä. Näin ollen nuorisoalakin rahoitettaisiin jatkossa kokonaisuudessaan yleisistä budjettivaroista – pääosin siis verovaroilla. Veikkauksen tuotot tulisivat siis jatkossa valtio budjetin “jatkeeksi”.

“Nuorisotyön merkitys on entisestään kasvanut korona-aikana ja nuorisotyöllä on myös tärkeä osa kriisin jälkihoidossa sekä tulevassa jälleenrakennuksessa. Siksi koko yhteiskunnan kannalta on olennaista, että nuorisoalan toimintaedellytykset turvataan. Siihen tänään julkaistu raportti antaa hyvät eväät”, Nalbantoglu kertoo.

Lisätietoja

Ilmari Nalbantoglu
va. toiminnanjohtaja
ilmari.nalbantoglu@alli.fi
050 574 1112

 


Avainsanat: