Uutiset

Nuorisoalan ammattilaiset arvioivat nuorten syrjäytymisriskin kasvaneen merkittävästi, selvisi MTV:n ja Allianssin kyselystä – samaan aikaan alan rahoitus vaakalaudalla

Uutiset 21.4.2021

MTV:n ja Allianssin nuorisoalan ammattilaisille teettämässä kyselyssä nousi esille koronan aiheuttama nuorten poikkeuksellinen vaikea tilanne. Kysely tehtiin nuorisoalan toimijoille kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä huhtikuussa 2021. 

Kyselyn mukaan enemmistö nuorisoalan ammattilaisista näkee nuorten yksinäisyyden lisääntyneen ja syrjäytymisriskin kasvaneen. Vastaajista 59 % arvioi nuorten syrjäytymisen kasvaneen jonkin verran ja 28 % erittäin paljon.

Samaan aikaan nuorten pahoinvoinnin kasvaessa on nuorisoalan toimijoilla aiheellinen pelko alan rahoituksen turvaamisesta. Suomalainen nuorisotyö rahoitetaan suurelta osin rahapelituotoilla. Nämä tuotot ovat alentuneet noin kolmanneksella vuonna 2020, ja aleneman ennakoidaan olevan pysyvä. Kaikista vastaajista 34 % arvioi toimintansa vaikeutuvan erittäin paljon, jos hallitus ei paikkaa alan rahoituksen laskua.

Erityisesti järjestöt näkevät tilanteensa vaikeutuvan. Nuorisoalan järjestöjen vastaajista 58 % arvioi toimintansa vaikeutuvan erittäin paljon, jos leikkauksia tehdään.

“Tarve nuorisotyölle on suurempi, kuin koskaan aiemmin, mutta nuorten kanssa töitä tekevät ihmiset joutuvat elämään jatkuvassa epävarmuudessa. Korona synkensi nuorten tulevaisuuskuvan, nyt on aika pelastaa se. Hallituksen tulee kehysriihessä paikata rahapelituottojen alenema ja turvata nuorten tarvitsemat palvelut”, painottaa Allianssin va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu. 

Lisätietoja:

Ilmari Nalbantoglu, va. toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
ilmari.nalbantoglu@alli.fi
050 574 1112

 

 


Avainsanat: