Nuorisoalan kattojärjestö ja poliittiset nuorisojärjestöt vaativat: Nuoret mukaan neuvottelemaan hallitusohjelmasta!

Uutiset 26.4.2019

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi sekä poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt esittävät, että hallitusohjelmaneuvottelujen käynnistyttyä hallitusohjelmasta neuvotteleviin teemaryhmiin otetaan mukaan vähintään yksi nuori jokaisesta neuvottelevasta puolueesta.

Nuorten yhdenvertainen osallistuminen tuo tuoretta näkökulmaa päätöksentekoon, kasvattaa uutta päättäjäsukupolvea ja lisää nuorille merkittävien kysymysten painoarvoa hallitusneuvotteluissa. Ikäluokkien pienentyessä on ensiarvoisen tärkeää, että myös nuoret osaavat ja haluavat kantaa vastuuta yhteisistä asioista. Siihen sitouttamisen edellytys on nuorten ottaminen mukaan ja nuorten näkemysten arvostaminen kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Nuorten ottaminen mukaan hallitusohjelmaneuvotteluihin vahvistaisi puolueiden viestiä siitä, että tulevien sukupolvien hyvinvointi on yhteiskunnan kohtalonkysymys, jonka ratkominen otetaan puolueissa tosissaan. Koko Suomen tuleva menestys riippuu siitä, kuinka hyvin lapset ja nuoret voivat nyt. Suomessa on yli 60 000 työn, koulutuksen ja kuntoutuksen ulkopuolella olevaa nuorta. Yhä useampi heistä on jäämässä kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolelle. Nuorten työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Tulevissa hallitusneuvotteluissa on mahdollisuus päättää toimista, joilla torjutaan nuorten syrjäytymistä, estetään sukupolvien välinen eriarvoistuminen ja rakennetaan Suomesta yhteiskuntaa, jossa jokainen nuori voi nähdä itsellään hyvän tulevaisuuden.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi sekä poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt toivovat, että myös hallitustunnustelijaksi nimetty SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kannustaisi puolueita nimeämään neuvotteluryhmiin nuoria. Se olisi todennäköiseltä tulevalta pääministeriltä vahva kannanotto nuorten osaamisen arvostamisesta ja nuorten osallisuuden merkityksen tunnustamisesta.

 

Kannanotossa mukana:

 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

 • Keskustanuoret

 • Keskustaopiskelijat

 • Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta

 • Sosialidemokraattiset Nuoret

 • Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK

 • Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret

 • Svensk Ungdom

 • Vasemmistonuoret

 • Vasemmisto-opiskelijat

 • Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto


Avainsanat: