Uutiset

Nuorisoalan kattojärjestö: Työkykyisten nuorten määrä ratkaisee Suomen tulevaisuuden – nuorten hyvinvointi otettava päätöksenteon mittariksi

Uutiset 10.10.2022

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vaatii eduskuntaa ja hallitusta ottamaan nuorten tilanteen tosissaan, asettamaan heidän hyvinvoinnilleen selkeät tavoitteet ja mittaamaan niiden toteutumista säännöllisesti.

Nuorten koettu hyvinvointi heikentyi useiden tutkimusten mukaan pandemian aikana merkittävästi. Erityisen huonosti voivat ne, joilla oli ongelmia pärjätä tai kiinnittyä yhteiskuntaan jo ennen koronaa. Mielenterveyden häiriöistä kärsii jopa joka neljäs nuori. Yhdessä laskevan koulutustason ja pienenevien ikäluokkien kanssa tilanne muodostaa yhtälön, jossa tulevaisuuden vastuunkantajia ei yksinkertaisesti ole riittävästi. 

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vaatii päättäjiä ottamaan koko yhteiskunnan tulevaisuutta uhkaavan ongelman tosissaan.  

“Nuorten hyvinvoinnista ollaan syystäkin laajalti huolissaan: milloin väestörakenteen, milloin työllisyyden ja milloin verokertymän näkökulmasta. Ongelmat ovat isoja, rakenteellisia ja monimutkaisia, mutta ratkaisuksi poliitikot tuppaavat ehdottamaan yksittäisiä toimenpiteitä. Ne saattavat nostaa esittäjän puolueen kannatusta, mutta eivät nuorten hyvinvointia. Päättäjät tarvitsevat selvästi nykyistä laajemman ja syvemmän käsityksen nuorten tilanteesta”, sanoo nuorisoalan kattojärjestön toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm.

Nuorisoalan kattojärjestö ehdottaa, että nuorten hyvinvoinnille laaditaan selkeä määritelmä, asetetaan kunnianhimoinen tavoitetaso ja luodaan järjestelmä, jolla tilannetta seurataan säännöllisesti ja julkisesti. Määritelmässä tulisi huomioida ainakin nuorten terveys, osaaminen, työllisyys, taloudellinen tilanne, yhteiskunnallinen osallisuus, sosiaaliset suhteet ja tulevaisuususko. Tehtävässä voisi suoraan hyödyntää esimerkiksi THL:n, Tilastokeskuksen ja nuorisotutkijoiden keräämää tietoa. 

“Nuorten hyvinvoinnin mittaaminen on helppo nakki verrattuna esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen – jos kykenemme asettamaan tavoitteita hiilineutraaliudelle, pystymme siihen myös nuorten kohdalla. Sitä saa, mitä mittaa. Työhön kykenevien nuorten määrä on yhteiskunnalle vähintään yhtä kriittinen tekijä kuin ilmasto, inhimillisestä näkökulmasta puhumattakaan”, Munsterhjelm sanoo. 

Nuorisotyön viikkoa vietetään Suomessa 10.10.-14.10. Torstaina 13.10. julkistetaan suurimpien puolueiden laatimat ohjelmat nuorten hyvinvointivajeen paikkaamiseksi. Perjantaina 14.10. puolueet kohtaavat MTV:n tentissä, jonka aiheena on nuorten hyvinvointi. Lisää Nuorisotyön viikon ohjelmasta: https://nuorisoala.fi/nuorisotyonviikko

Lisätietoja: 

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Salla Merikukka, viestintäpäällikkö
salla.merikukka@nuorisoala.fi
040 5278 518

Katso myös