Kannanotot

Nuorisoalan kattojärjestö vaatii konkreettisempaa demokratiakasvatusta kouluihin – kaikilla nuorilla ei ole riittäviä valmiuksia osallistua päätöksentekoon

Uutiset 8.2.2023

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on huolissaan nuorten yhdenvertaisesta mahdollisuudesta oppia demokratiataitoja. Riittävät demokratiataidot, kuten kyky ymmärtää yhteiskuntaa ja siihen vaikuttamista sekä kokemus siitä, että vaikuttaminen on myös itseä varten, luovat pohjan äänestämiselle ja muulle päätöksentekoon osallistumiselle. Nuorten äänestysaktiivisuuden kasvattamiseksi ja osallisuuden eriarvoisuuden kaventamiseksi Allianssi vaatii lisää demokratiakasvatusta kaikkiin kuntiin, kouluihin ja oppilaitoksiin.

Seuraavan hallituskauden avainkysymyksiä luotaavassa, 6.2.2023 julkaistussa  ministeriöiden kansliapäälliköiden ulostulossa alleviivattiin, että eriarvoisuuden torjumiseksi ja yhteiskunnan kriisinkestävyydestä huolehtimiseksi nuorten yhdenvertaisia valmiuksia osallistua demokraattiseen päätöksentekoon on vahvistettava.

Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen on eriytynyt muun muassa perhetaustan, koulutustason ja sukupuolen mukaan. Varsinkin nuoret miehet sekä matalasti koulutettujen vanhempien lapset jättävät herkästi äänestämättä ja jäävät yhteiskunnallisen päätöksenteon areenoiden ulkopuolelle.

Tutkimuksista tiedetään, että koulujen ja oppilaitosten demokratiakasvatuksella voidaan tasata eroja sen välillä, miten nuoret ymmärtävät yhteiskuntaa ja kokevat voivansa vaikuttaa siihen. Esimerkiksi Ruotsissa valtio järjestää varsinaisia vaaleja edeltävät kouluvaalit, joissa nuoret harjoittelevat konkreettisesti demokratiataitoja. Suomessa vastaavia Nuorten vaaleja järjestää nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. 

“Meillä on paljon aktiivisia kouluja ja opettajia, jotka osallistuvat Nuorten vaaleihin vaaleista toiseen. Toiminnan tulisi kuitenkin olla koko ikäluokan läpileikkaavaa. Olemme huolissamme, että edelleen osa nuorista jää vaille riittäviä demokratiataitoja. Siksi on tärkeää, että Nuorten vaalien kaltaisia demokratiakasvatustyökaluja otetaan käyttöön entistä laajemmin varsinkin ammatillisissa oppilaitoksissa sekä esimerkiksi nuorten työpajoilla. Vetoamme kuntien ja oppilaitosten päättäjiin, että Nuorten vaalien järjestämiseen sitouduttaisiin kaikissa yhteisöissä”, painottaa Allianssin nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas.

Tällä hetkellä nuoret ovat aliedustettuina päätöksenteossa niin äänestäjinä, ehdokkaina kuin valittuina päättäjinäkin. Demokratiakasvatus on yksi keskeinen keino, joilla varmistetaan, että nuoret perhetaustasta tai koulutustasosta riippumatta sitoutuvat äänestämisen kaltaisiin demokratian keinoihin myös tulevaisuudessa.

“Ilman demokratiataidot hallitsevia ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen kasvaneita nuoria meillä ei ole tulevaisuuden päättäjiä. Tarvitsemme siksi käyttöön kaikki työkalut, joilla voimme vahvistaa nuorten demokratiataitoja,” Uusikangas alleviivaa.

Nuorten vaalit ovat Allianssin demokratiakasvatuksen työkalu, jossa nuoret tutustuvat vaaleihin, puolueisiin ja ehdokkaisiin sekä saavat konkreettisen kokemuksen äänestämisestä. Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja muussa nuorisotoiminnassa järjestettävä valtakunnallinen äänestystapahtuma Nuorten vaalit järjestetään tänä vuonna kevään eduskuntavaalien yhteydessä 6.–17.3.2023. Oppilaitokset ja muut nuorten ryhmä voivat ilmoittautua Nuorten vaaleihin 10.2.2023 saakka.

Lisätietoja:

Silja Uusikangas, nuorten osallisuuden asiantuntija
silja.uusikangas@nuorisoala.fi
044 7870 880

Katso myös