Nuorisoalan kattojärjestö vaatii: nuorisotyöntekijöitä ei saa lomauttaa poikkeusoloissa 

Uutiset 30.3.2020

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vetoaa kuntiin, kirkkoon, valtioon ja muihin nuorisotyön rahoittajiin alan resurssien säilyttämiseksi myös poikkeusoloissa.

Nuorisotyö on läsnä nuoren arjessa myös poikkeustilan aikana. Nuorisotyön kautta autetaan läksyissä ja pidetään yhteisöllisyydestä huolta aikana, jolloin tapaamista rajoitetaan. Poikkeustila aiheuttaa nuorille hämmennystä, yksinäisyyttä ja ahdistusta esimerkiksi omasta tai perheen taloudellisesta tilanteesta. Huolia kuunnellaan ja nuorille välitetään oikeaa tietoa tilanteesta.

Nuorten syrjäytyminen on nyt vaarassa lisääntyä, kun palvelut ovat saatavilla heikommin jos ollenkaan. Koulutus, harrastukset, kuntouttava työtoiminta ja mielenterveyden haasteiden tuki on muuttunut verkkotyöskentelyksi tai osin jopa peruuntunut kokonaan. Mielenterveysongelmat ovat nuorten keskuudessa hälyttävän yleisiä jo nyt, ja monin tavoin poikkeuksellinen ja raskas aika kasvattaa monen nuoren psyykkistä kuormaa. Tarve palveluille on suuri erityisesti niillä nuorilla, joilla on kasaantunutta huono-osaisuutta.

“Vetoamme voimakkaasti nuorisotyön rahoittajiin, ettei nuorisoalalta nyt leikattaisi resursseja tai nuorisotyötä tekeviä lomautettaisi. Jos nuoret unohdetaan kriisin keskellä, poikkeusolojen säästöjen seurauksia maksetaan sekä kunnissa että valtakunnallisesti vielä pitkään ja kalliisti. Akuutin kriisijohtamisen keskellä toivomme päättäjien muistavan, että selvitäkseen yhteiskuntamme tarvitsee hyvinvoivia nuoria nyt ja tulevaisuudessa.” sanoo Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm

Huomioitava on myös, että kaikilla nuorilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia osallistua sosiaalisen median kanavissa tai käyttää digitaalisia palveluita, koska kaikilla nuorilla ei ole välttämättä omaa tietokonetta tai sellaista puhelinta, johon erilaisia applikaatioita voisi ladata. Tämä aiheuttaa eriarvoisuutta ja eristää osan nuorista yhteisöstään. 

Allianssi järjesti nuorisoalan toimijoille kyselyn koronavirustilanteen vaikutuksista. Kyselystä selvisi, että valtaosa nuorisotyöstä on siirtynyt verkkoon. 80% vastaajista ilmoitti siirtyneensä tekemään työtään etänä. Nuorisotyötä tehdään nyt pääsääntöisesti digitaalisin menetelmin digitaalisissa kanavissa. 

Kyselystä selvisi myös, että joissakin kunnissa on jo alettu lomauttaa nuorisotyöntekijöitä. Tämä on lyhytnäköistä, sillä nuorisotyön tarve ei ole kadonnut minnekään koronavirustilanteen aikana. Päinvastoin nuoret tarvitsevat nyt tukea siinä missä aiemminkin, jotkut nuoret vielä enemmän kuin koskaan. 

Myös aluehallintovirastot suosittavat, että nuorisotyöntekijät jatkavat työtään nuorten parissa: “Nuorilla on juuri nyt paljon kysymyksiä ja tarvetta henkilökohtaiseen ohjaukseen, ja siihen tarvitaan henkilökuntaa ja uusia välineitä. On tärkeää luoda turvallisuuden tunnetta ja olla vastaamassa kysymyksiin, joita nuorilla tämä poikkeuksellinen tilanne aiheuttaa.  Nuorisotyön tehtäviin kuuluvat oikean tiedon antaminen ja tarvittaessa henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta.”

Aluehallintovirastot ovat linjanneet myös , että etsivät nuorisotyöntekijät voivat edelleen tavata nuoria. “Tapaamisissa tulee suosia sähköisiä yhteydenpitovälineitä. Kasvokkain tapaaminen on edelleen harkitusti mahdollista THL:n ohjeistukset huomioon ottaen.”

 

Lisätietoja
Salla Merikukka, viestintäpäällikkö
044 416 5282


Avainsanat: