Nuorisojärjestöt tyytyväisiä hallitusohjelmaan

Uutiset 17.4.2007

 

Uudessa hallituksessa kulttuuriministerin titteli on muuttunut kulttuuri- ja urheiluministeriksi. Nuorisotyö on myös tärkeä osa ministerin työsarkaa. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä nimike olisi pitänyt olla Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriministeri.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin kevätkokous on tyytyväinen siihen, että Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa on laaja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on ikääntyvän Suomen tulevaisuuden menestyksen perusta.

On ilahduttavaa, että politiikkaohjelma perustuu hallinnonalojen väliselle yhteistyölle ja paikallisesti moniammatilliselle yhteistyölle. Politiikkaohjelmalle luo perustan nuorisolain mukainen, vuoden 2007 loppuun mennessä hyväksyttävä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman laadinnassa ovat mukana kaikki ministeriöt ja lukuisa joukko asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Allianssi on myös tyytyväinen siihen, että vihdoinkin opiskelijoiden opintorahaa korotetaan 15 prosentilla ja opiskelijan omia tulorajoja 30 prosentilla. Korotuksiin tarvittava rahamäärä tulee varata budjettiraamiin niin, että korotukset tulevat voimaan 1.1.2008.

Allianssi on kuitenkin huolestunut siitä, että hallitusohjelmassa yliopistoille ja korkeakouluille mahdollistetaan maksujen kerääminen EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Allianssin mielestä maksullisuus ei kuulu suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja maksujen kerääminen ei saa levitä tilauskoulutuksen ulkopuolelle.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi jatkaa päättäjien toimien aktiivista tarkkailua myös tällä hallituskaudella. Allianssi on julistanut koko vaalikauden kestävän ”Nuorisotyön kultainen kypärä” -kilpailun, jossa kansanedustajille jaetaan pisteitä sen mukaan miten he toimivat nuorisoasioiden hyväksi. Kilpailussa kansalaiset saavat ”ilmiantaa” kansanedustajien hyviä tekoja ja eniten niitä nuorisoasioissa tehnyt kansanedustaja voittaa kisan.

Nuorisotyön kultainen kypärä kisan kärjessä ovat nuorison asialla hallitusneuvotteluissa kunnostautuneet Heidi Hautala, Sari Sarkomaa ja Anu Vehviläinen – joista kaksi eivät ministereinä enää voi kerätä pisteitä.

Helsingissä 17.4. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n kevätkokous


Avainsanat: