Nuorisojärjestöt vaativat päättäjiltä tekoja – nuorten usko tulevaisuuteen palautettava

Uutiset 25.4.2017

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin kevätkokoukseen kokoontuneet nuoriso- ja kasvatusjärjestöt haastavat päättäjät investoimaan mahdollisuuksien ja näköalojen luomiseen nuorille. Luottamus on hyvinvoinnin edellytys. Tulevaisuuden näköaloja vailla olevat nuoret ovat suuremmassa vaarassa jäädä yhteiskunnallisten järjestelmien ulkopuolelle.

On hälyttävää, että uusimman nuorisobarometrin mukaan suomalaisten nuorten luottamus toisiin ihmisiin ja Suomen tulevaisuuteen on hiipunut selvästi. Suomen tulevaisuuden näkee valoisana vain 55 prosenttia. Yleisesti nuorten arvot ja asenteet ovat pysyneet ennallaan.

Usko oman ikäluokan taloudelliseen tulevaisuuteen on rapistunut. Vain noin joka kymmenes nuori uskoo sekä oman että seuraavan ikäluokan taloudellisen aseman kohenevan verrattuna edelliseen sukupolveen.

Luottamus on myös yhdenvertaisuuskysymys, sillä luottamuksen menettäneitä on erityisen paljon etenkin toimeentulostaan huolehtivien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten ryhmissä. Myös poikien luottamuksen pudotus on ollut jyrkkää. Vailla toisen asteen tutkintoa olevilla sekä työttömillä nuorilla luottamus on heikompaa kuin korkeasti koulutetuilla ja työssä käyvillä nuorilla.

Nuorisojärjestöt haastavat päättäjät kohentamaan nuorten tulevaisuususkoa konkreettisilla toimenpiteillä. Nuorille tulee luoda tulevaisuuden näkymiä panostamalla koulutukseen ja kannustamalla työnantajia palkkaamaan nuoria. Nuorten palkkatukiin on varattava riittävästi varoja koko vuodeksi, ja niiden käyttö on mahdollistettava nuorten kohdalla jo ennen kuin nuoren työttömyys on pitkittynyt ja syrjäytymisriski kasvanut.

Hallituksen on arvioitava hallitusohjelman sekä budjetti- ja kehysriihissä tekemiensä päätösten kokonaisvaikutukset nuoriin. Nuorille tulee tarjota mahdollisuuksia ja kanavia osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Koko yhteiskunnan toimivuus edellyttää, että nuoret voivat edelleen luottaa tulevaisuuteen ja toisiin ihmisiin. Luottamusta luodaan tarjoamalla nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään.

Miten nuorten usko tulevaisuuteen palautetaan? Kerro se sosiaalisessa mediassa! #tulevaisuususko


Avainsanat: