Nuorisosihteeri Seppo Körkkö on poissa

Uutiset 20.9.2018

Inarin nuorisosihteeri ja pitkäaikainen nuorisoalan vaikuttaja Seppo Körkkö on poissa. Seppo teki mit­ta­van työn Ina­rin kun­nan, mutta myös Lapin ja koko Suomen nuo­ri­so­työn ke­hit­tä­mi­ses­sä. Hän sai vuo­sien var­rel­la työs­tään laa­jaa tun­nus­tus­ta, ja Allianssi myönsi hänelle vuon­na 2015 Nuo­ri toi­mi­ja -tun­nus­tuk­sen. Hä­nen oli mää­rä jää­dä eläk­keel­le ku­lu­van vuo­den mar­ras­kuus­sa.

Seppo oli pohjoisen nuorisotyön voimahahmo ja aktiivinen nuorisotyön puolestapuhuja. Hänellä oli vuosien varrella lukuisia luottamustehtäviä Allianssissa, muun muassa Nuorisotyö-lehden toimitusneuvostossa. Seppo oli hyvin tuttu näky nuorisoalan eri tapahtumissa, koulutuksissa, tapaamisissa ja Allianssi-talolla. Hän oli myös ak­tii­vi­nen La­pin ja Ba­rent­sin alu­een nuo­ri­so­a­lan kehittäjä.

Allianssi ottaa osaa omaisten, inarilaisten ja koko nuorisoalan suruun, ja muistaa aktiivista toimijaa kiitollisuudella ja suurella lämmöllä. Seppo oli aina nuorten puolella.


Avainsanat: