Nuorisotyön budjetti vihdoin oikeansuuntainen

Uutiset 20.8.2003

 

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on tyytyväinen siihen, että valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2004 siirrytään hallitusohjelman mukaisesti toteuttamaan eduskunnan yksimielisesti Veikkauksen tuoton jaosta säätämää lakia. Tuotonjakolain mukaan nuorisotyölle osoitetaan Veikkauksen tuotosta 9 % osuus. Tämä pysäyttää nuorisotyön määrärahoissa pitkään jatkuneen laskusuuntauksen ja tuo nuorisotyöhön kauan kaivattua lisärahoitusta.

Nuorisotyöllä käsitetään toimintaa, joka tapahtuu nuoren vapaa-ajalla ja johon nuori osallistuu omaehtoisesti. Allianssin mielestä parasta nuorisotyötä on kunnissa ja järjestöissä tapahtuva nuorisotyö; tähän pitäisi suunnata leijonanosa nuorisotyöhön osoitettavista uusista varoista.

Budjetin mukaan nuorisotyön käytettäväksi tulee lisää varoja 8 miljoonaa euroa. Opetusministeriö ja valtiovarainministeriö esittävät nuorisojärjestöille 1,9 miljoonan euron lisärahoitusta. Tätä Allianssi pitää erittäin perusteltuna. Sen sijaan Allianssi ei ole tyytyväinen siihen, että lisävaroja ei osoiteta kunnallisen nuorisotyön tukemiseen.

Nuorisojärjestöjen mielestä on tärkeää panostaa iltapäiväkerhotoimintaan ja työpajatoiminnan kehittämiseen. Allianssin mielestä ei ole kuitenkaan järkevää se, että uusia lakisääteisiä toimintoja, kuten työpajojen ja koululaisten iltapäivätoiminnan vakinaistamista, rahoitetaan mittavassa määrin nuorisotyön momentilta. Koululaisten iltapäivätoiminnan kehittämisen ja vakinaistamisen rahoitusta on ohjattu runsaasti nuorisotyön lohkoon: yhteensä 1 700 000 euroa, entisen 420 000 euron sijaan. Nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen sekä ennaltaehkäisevään huumetyöhön osoitetaan määrärahoja miljoona euroa: kasvua on reilut 600 000 euroa.


Avainsanat: