Nuorisotyön menetelmät – Methods for youth work -tunnustukset Turun ja Kemin kaupungeille

Uutiset 29.11.2018

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry jakoi syyskokouksessaan 29.11. kaksi nuorisotyön menetelmätunnustusta, joiden tarkoituksena on vuosittain nostaa esiin nuorisotyön eri menetelmiä sekä suuria ja pieniä innovaatioita.

Tunnustukset nuorisotyön menetelmien ja hyvien käytäntöjen kehittämisestä saivat Kemin kaupungin nuorisotyön Puuhapaku-toiminta sekä Turun kaupungin nuorten palveluiden Turku Game Academy.

Asiasta antaa lisätietoja Allianssin johtava asiantuntija Jarkko Lehikoinen p. 040 900 4876.

Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 130 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kas­vua vastuullisiksi ja yhdenvertaisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Allianssi vaikuttaa nuorten oikeuksien ja nuorten osallisuuden toteutumiseksi sekä nuorten hyvinvoinnin ja nuorisotyön toimintaedellytysten puolesta Suomessa ja kansainvälisesti.  Al­lianssi palvelee järjestöissä, kunnissa, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä tehtävää nuorisotyötä ja yhdistää nuorisoalan tekijät. www.alli.fi

 


Avainsanat: