Nuorten äänestysaktiivisuuden nostoon tähtäävä valtuustoaloite tehty jo yhdessätoista kunnassa

Uutiset 11.1.2021

Valtuustoaloite nuoret tavoittavista äänestyspaikoista on tähän mennessä tehty Espoossa, Helsingissä, Iisalmessa, Joensuussa, Kouvolassa, Oulussa, Rovaniemellä, Riihimäellä, Turussa, Tampereella ja Vihdissä. “Kaikki keinot, joilla voimme kannustaa nuoria vaaliuurnille ja lisätä kiinnostusta kuntavaaleja kohtaan, on otettava käyttöön nyt”, kommentoi iisalmelainen valtuutettu Senni Martikainen. 

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat yhteisellä kannanotolla, että kunnat ja kaupungit sitoutuvat nuorten äänestysaktiivisuuden kasvattamiseen ja sijoittavat kuntavaalien äänestyspaikkoja lähelle nuoria. Kannanotto kannusti kunnanvaltuutettuja laatimaan valtuustoaloitteita, joissa velvoitetaan kuntaa suunnittelemaan äänestyspaikat nuoria osallistaen. 

Nuorten äänestysaktiivisuutta käsittelevät valtuustoaloitteet ovat nostaneet esille nuorten matalan osallistumisen kuntavaaleissa. Viime kuntavaaleissa 2017 lähes kaksi kolmesta nuorista jätti äänestämättä. 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli vain 35 % samalla, kun koko väestön äänestysaste oli noin 59 % ja ahkerimmin vaaliuurnilla kävivät 65-74-vuotiaat. 

Nuorten kynnystä lähteä vaaliuurnille voi madaltaa sijoittamalla ennakkoäänestyspisteet nuoria lähelle esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt muistuttavat, että äänestyspaikkojen sijainnit tulisi suunnitella yhteistyössä kunnan nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Keskusvaalilautakunta voi pyytää lausunnon nuorten edustajilta äänestyspisteiden sijoittelusta ja kutsua kokoukseen suunnittelemaan tapoja tavoittaa nuoria.

Valtuustoaloite helpottaa nuorten äänestämistä

Valtuustoaloite on jätetty jo yhdessätoista kunnassa ja yksi näistä on Iisalmi, jossa ennakkoäänestäminen on jatkossa mahdollista neljässä oppilaitoksessa. Aloitteen takana ollut kunnanvaltuutettu Senni Martikainen (vihr.) kommentoi nuorten äänestysaktiivisuutta:

“Tein aloitteen, koska viime kuntavaaleissa alle puolet kotikaupunkini Iisalmen nuorista kävi äänestämässä. Kaikki keinot, joilla voimme kannustaa nuoria vaaliuurnille ja lisätä kiinnostusta kuntavaaleja kohtaan, on otettava käyttöön nyt. Kunnissa tehdään arjessa näkyvät päätökset kouluista, liikuntapaikoista ja kirjastoista. Siksi tarvitaan nuorten ääntä enemmän kuin koskaan.”

“Äänestämisestä tulee tehdä nuorille mahdollisimman helppoa. Äänestyspisteiden tuominen esimerkiksi oppilaitoksiin helpottaa konkreettista demokratiakasvatusta, sillä äänestysprosessiin ja vaalihuoneessa toimimiseen voidaan tutustua opettajan johdolla tai yhdessä kavereiden kanssa. Äänestämisen tutuksi tuomiseen oppilaitoksissa hyötyvät erityisesti nuoret, joiden kotona ollaan yhteiskunnallisesti passiivisia”, kommentoi vihtiläinen Keskustan kunnanvaltuutettu Silja Silvasti. 

Vasemmistoliiton tamperelainen valtuutettu Noora Tapio on samoilla linjoilla: 

”Nuorten poliittisen aktiivisuuden kasvu on ollut valtavan hienoa seurattavaa ja haluan osaltani olla tukemassa sen kasvun jatkumista. Päätin jättää aloitteen, koska äänestämisen kynnystä on syytä madaltaa ja kukapa sen paremmin tietäisi, missä nuorten on helpoin äänestää kuin nuoret itse!”

 

Kuntapäättäjä, tee valtuustoaloite nuoret tavoittavista äänestyspaikoista! (linkki aloitepohjaan) 

 

Aloitteen takana ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Demarinuoret,  Finlands Svenska skolungdomsförbund FSS rf, Keskustanuoret, Kokoomusnuoret, RKP-nuoret, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Vasemmistonuoret, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto.

 


Avainsanat: