Nuorten kansanedustajien määrä väheni – katso, miten läpimenneet aikovat edistää nuorten hyvinvointia

Uutiset 16.4.2019

Sunnuntain eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi nousi kuusi nuorta. Viisi nuorista valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa ja Ilmari Nurminen uusi paikkansa Pirkanmaalla. Nuorien kansanedustajien määrä siis väheni puoleen, sillä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa valituksi tuli 11 nuorta edustajaa.

 

Iiris Suomelan kuva

Eduskunnan kuopus on 24-vuotias Iiris Suomela (vihr.) Pirkanmaalta. Suomela nostaa vaalikauden tärkeimmiksi asioiksi ilmastonmuutoksen torjumisen, tasa-arvon edistämisen ja koulutusleikkausten perumisen. Nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseksi Suomela ehdottaa muun muassa äänestysikärajan laskemista 15 ikävuoteen.

 

Janne Heikkisen kuvan

Oulun vaalipiiristä toisella kertaa Arkadianmäelle ponnistanut 28-vuotias Janne Heikkinen (kok.) näkee tärkeimpinä nuoria koskevina teemoina nuorten ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien tukemisen ja joukkoliikenteen kehittämisen. Heikkinen pitää myös tärkeänä, että mahdollisuus hakeutua korkeakouluun pääsykokeen kautta säilyy. Myös myöhemmin opiskeluintonsa löytävillä tulee olla mahdollisuus hakeutua korkeakoulutukseen.

 

Bella Frosgrenin kuvaKeski-Suomen vaalipiiristä eduskuntaan valittiin Bella Forsgrén (vihr.), 27. Forsgrén nostaa vaalikauden tärkeimmiksi nuoria koskettaviksi asioiksi koulutuksen resurssien takaamisen sekä mielenterveyspalveluiden ja terapiatakuun varmistamisen. Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on Forsgrénin mukaan välttämätöntä nuorten tulevaisuuden kannalta. Forsgrén myös huomauttaa, että nuorten pitää saada tilaa kommentoida heitä itseään koskevia asioita.

 

Sofia Virran kuva

Varsinais-Suomesta eduskuntaan ponnisti 28-vuotias Sofia Virta (vihr.). Virralle tärkeimpiä teemoja ensi vaalikaudelle ovat nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, koulutuskysymykset sekä perusturvan uudistaminen. Esimerkiksi opintotukea tulisi Virran mielestä korottaa. Politiikkaa ja vaikuttamista pitäisi Virran mukaan tuoda nuoria lähemmäs kiinnittämällä huomiota politiikassa käytettyyn kieleen ja viestintään.

 

Ilmari Nurmisen kuvaPaikkansa uusinut 28-vuotias Ilmari Nurminen (SDP) Pirkanmaalta oli viime vaalikauden alkaessa eduskunnan nuorin edustaja. Nurmisen mukaan nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä asioita alkavalla kaudella ovat nuorisotyöttömyyteen puuttuminen, koulutukseen panostaminen esimerkiksi toisen asteen maksuttomuuden kautta sekä mielenterveyspalveluiden saatavuuden helpottaminen. Nurmisen mielestä politiikkaa pitää tuoda lähemmäksi nuorten arkea.

 

Kuva Matias MarttisestaMatias Marttinen (kok.), 28, valittiin eduskuntaan Satakunnan vaalipiiristä. Nuorten hyvinvoinnin kannalta Marttisen mukaan tärkeintä on, että aloittava eduskunta jättää Suomen nykytilaa parempaan kuntoon tuleville sukupolville, niin ilmaston kuin taloudenkin kannalta. Marttinen painottaa demokratiakasvatuksen lisäämistä niin peruskoulussa kuin toisellakin asteella: esimerkiksi puolueiden nuorisojärjestöt pitäisi saada kouluihin kertomaan toiminnastaan.

Sekä Suomela, Heikkinen, Marttinen että Forsgrén myös muistuttavat, että nuorten ehdokkaiden nostaminen vaaleissa on ennen kaikkea puolueiden vastuulla. Nuorten vaihtoehtojen puuttuminen ehdokkaiden joukosta voi vähentää nuorten kiinnostusta äänestää ollenkaan.
 


Avainsanat: