Nuorten kokema lähisuhde- ja perheväkivalta on tehtävä näkyväksi joka päivä

Uutiset 5.12.2018

Nuoret joutuvat lähi- ja seurustelusuhdeväkivallan uhreiksi muita ikäryhmiä useammin, kertoo THL:n rikosuhripäivystyksen ja Nollalinjan tilastoihin perustuva selvitys. Nuoret kohtaavat ja todistavat sekä kotona tapahtuvaa perhe- ja kuritusväkivaltaa, parisuhteissa tapahtuvaa monimuotoista seurusteluväkivaltaa että oppilaitoksissa tapahtuvaa henkistä, fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Nuoriin kohdistuvasta väkivallasta kerätään tietoa monessa paikassa. Tiedon pirstaleisuus vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista ja ongelmaan tehokasta puuttumista. Kouluterveyskyselyn mukaan 34 % lapsista ja nuorista on kohdannut väkivaltaa kotonaan. Vuoden 2017 kyselyssä erityiseksi huoleksi nousi nuorten koulussa kohtaama seksuaalinen väkivalta ja häirintä: kyselyn mukaan joka kolmas nuori nainen on kohdannut seksuaalista väkivaltaa viimeisen vuoden aikana.

“Joka kolmas nainen joutuu elämänsä aikana lähisuhdeväkivallan uhriksi. Moni nuori kohtaa väkivaltaa jo ensimmäisissä seurustelusuhteissaan. Nuoren voi olla vaikea tunnistaa varhain alkanutta väkivaltaa esimerkiksi mustasukkaisuudesta tai omistushalusta. Lisäksi moni uhri häpeää kokemaansa väkivaltaa tai syyttää itseään. Tämän vuoksi olisi välttämätöntä, että nuorten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on riittävät taidot väkivallan puheeksiottamiseen ja tuen piiriin ohjaamiseen”, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard toteaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan tunnistamaan ja kohtaamaan väkivallan uhreja. Allianssi toivoo, että koulutusta ja puheeksi ottamisen menetelmiä sovellettaisiin myös laajemmin nuorten kanssa työskenteleville ammattikunnille, kuten opettajille ja nuorisotyöntekijöille.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard on kutsuttu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Gebhard pukeutuu juhlaan suunnittelija Anne-Mari Pahkalan Naisten linjan Se kolmas -hyväntekeväisyyskampanjalle suunnittelemaan iltapukuun. Se kolmas -kampanjan tavoitteena on tehdä näkyväksi lähisuhdeväkivalta ja antaa ääni väkivaltaa kokeneille naisille.

 


Avainsanat: