Nuorten vaalikoneeseen vastasivat nuorimyönteiset ehdokkaat – terapiatakuu, maksuton toinen aste ja opintorahakorotus saivat kannatusta

Uutiset 11.4.2019

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kokosi yhdessä 43 kumppanijärjestön kanssa Nuorten vaalikoneen. Vaalikoneen tavoitteena on helpottaa nuorten äänestyspäätösten tekemistä selvittämällä ehdokkaiden kantoja erityisesti nuorille tärkeisiin asiakysymyksiin ja arvoihin.

Vaalikoneeseen vastasi 1097 ehdokasta kaikista vaalipiireistä. Eniten vastauksia vaalikoneeseen jättivät vihreiden, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten ehdokkaat.

Kuva vaalikoneen vastauksista: koulutus

Koulutus

Investoinnit koulutukseen saivat vastaajilta laajaa kannatusta. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta 5 vuotta täyttäville lapsille kannatti 76 % ehdokkaista.

Toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuutta kannatti noin 85 % vastaajista ja yhdeksän kymmenestä vastaajasta kannatti ammatillisessa koulutuksessa opettajan antaman opetuksen lisäämistä.

Kuva vaalikoneen vastauksista: työ

Työ ja toimeentulo

80 % ehdokkaista ei lämpene muun muassa SAK:n ja EK:n esittämille ehdotuksille nuorten työehtojen heikentämisestä nuorisotyöllisyyden kohentamiseksi. Ehdokkaiden oikeudentuntoa selvitettiin myös kysymällä progressiivisen verotuksen oikeudenmukaisuudesta; 89 % ehdokkaista piti oikeudenmukaisena, että suurempituloiset maksavat suhteellisesti enemmän veroja kuin pienituloiset.

Sosiaaliturvan uudistamiseen liittyy paljon poliittisia intohimoja ja puolueiden väliset linjaerot näkyivät myös Nuorten vaalikoneessa. Noin 49 % ehdokkaista taipui vastikkeettoman sosiaaliturvan kannalle, kun noin 45 % ehdokkaista vaatisi sosiaaliturvan saamiseksi hakijan aktiivisuutta, kuten aktiivista työnhakua tai opiskelua.

Merkittävä osa ehdokkaista kannatti opintorahan merkittävää korotusta. Noin 77 % ehdokkaista koki, että opintorahan ja asumistuen tulisi taata opiskelijoille riittävä toimeentulo niin, ettei opintolainaa ole pakko nostaa.

Sosiaalisella asuntotuotannolla nähtiin myös olevan tärkeä rooli pienituloisten väestöryhmien asumisen ja toimeentulon tukemisessa. Noin 87 % ehdokkaista kannattaa valtion tukeman asuntotuotannon lisäämistä.

Talousongelmien pahenemista haluttiin helpottaa suitsimalla pikavippifirmojen mainontaa. 90 % ehdokkaista kannatti pikavippien mainonnan kieltämistä.

Kuva vaalikoneen vastauksista: terveys

Terveys

Terapiatakuu, eli pääsy oireiden mukaiseen mielenterveyshoitoon kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta, sai ehdokkailta lähes yksimielisen kannatuksen: noin 97 % ehdokkaista näki terapiatakuun käyttöönoton tärkeänä.

Myös maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille kerää kannatusta ehdokkaiden joukossa; noin 81 % ehdokkaista kannatti sitä.

Lainsäädäntö ja verotus

Monen nuorisojärjestön tukema Suostumus2018-kansalaisaloiteen tavoite rikoslain muuttamista siten, että suostumuksen puute kirjataan raiskauksen määritelmäksi sai kannatusta eduskuntavaaliehdokkailta. 92 % vastaajista suhtautui asiaan myönteisesti.

Kestävä kehitys

Muistakin vaalikoneista tutut kysymykset metsien hakkuista ja lihaverosta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jakoivat ehdokkaita. 46 % ehdokkaista kannatti hakkuiden vähentämistä ja 43 % lihaveron käyttöönottoa, kun 46 % vastusti hakkuita ja noin 51 % lihan syönnin vähentämistä verotuksen keinoin.

72 % ehdokkaista kannattaa kehitysyhteistyön määrärahojen korottamista kansainvälisesti sovittuun tavoitteeseen.

Kuva vaalikoneen vastauksista: ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet

Setan ja Trasekin alullepanema kansalaisaloite translain uudistamisesta kerää kannatusta. 63 % ehdokkaista suhtautui myönteisesti translain uudistamiseen.

Kiintiöpakolaisten määrän kaksinkertaistaminen jakoi ehdokkaita: noin 54 % ehdokkaista kannatti pakolaiskiintiön kasvattamista, kun 39 % ehdokkaista vastusti.

Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon kunnioittaminen nähtiin ehdokkaiden keskuudessa tärkeänä. 86 % ehdokkaista kannatti ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämistä ulkopolitiikassa, vaikka se tarkoittaisi suhteiden heikentymistä suuriin valtioihin, kuten Kiinaan.

Tutustu vaalikoneeseen täältä: nuortenvaalikone.fi

Nuoret ehdokkaat Nuorten vaalikoneessa

Lataa vaalikoneen raakadata täältä:

Nuorten vaalikoneen vastaukset – raaka data

Avainsanat: