Oletko sinä YK-nuorisodelegaatti 2020?

Uutiset 30.9.2019

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa Suomen YK-nuorisodelegaatiksi vuodelle 2020. Delegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Hakuaika tehtävään on 1.-31.10.2019.

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa Suomen YK-nuorisodelegaatiksi vuodelle 2020. Delegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Hakuaika tehtävään on 1.-31.10.2019.

YK-nuorisodelegaatin kausi alkaa tammikuussa 2020 ja kestää aina seuraavan delegaatin perehdyttämiseen eli maaliskuun 2021 loppuun asti. Tehtävään sisältyy osallistuminen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa syys-lokakuussa 2020 nuorisokysymysten käsittelyn aikaan sekä mahdollisesti osallistuminen muihinkin kansainvälisiin kokouksiin mm. Brysselissä. 

YK-nuorisodelegaatti osallistuu lisäksi Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän kokouksiin sekä tarvittaessa YK-liiton hallituksen kokouksiin. Vuoden painopisteistä keskustellaan ja sovitaan yhdessä Allianssin kv-ryhmän ja YK-liiton kanssa. Vuosi 2020 on siitä erityisen hieno, että YK täyttää 75 vuotta!

YK-nuorisodelegaatteja on lähetetty YK:n yleiskokoukseen Suomesta jo vuodesta 1997. Kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää nuorten äänen kuulumista, päästä vaikuttamaan nuorten asioihin YK:ssa ja kasvattaa omaa kansainvälistä osaamistaan. Delegaatin tukena ovat Allianssin ja YK-liiton toimistot sekä luottamushenkilöt. Yhteistyötä tehdään läheisesti myös ulkoministeriön ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Nuorisodelegaatti sitoutuu osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin ja YK:n arvoja. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. Hakijan tulee olla nuori (18-28-vuotias), nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä kokemusta hankkinut, kielitaitoinen, YK-asioista kiinnostunut ja niitä jo jonkin verran tunteva henkilö. Hänen tulee olla tehtävään koko ajaksi sitoutunut, esiintymistaitoinen ja hänellä tulee olla laajat viestintätaidot; kokemus sosiaalisesta mediasta ja tekstien kirjoittamisesta katsotaan eduksi.

Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Videohakemus (max. 5 min) ja cv (max. A4) lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kv@alli.fi. Hakemukseen laitetaan otsikoksi ”YK-Nuorisodelegaatti 2020” ja tiedostojen nimissä on hyvä olla mukana oma nimi. Haku päättyy torstaina 31.10.2019 klo 23.59. Luottamustehtävään liittyvät haastattelut järjestetään sitä seuraavilla viikoilla.

Osa videosta tulisi olla kotimaisella kielellä ja osa englanniksi. Videolla tulisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuka olet?

  • Minkälaista kansainvälistä tai muuta järjestökokemusta sinulla on? Entä kokemusta vaikuttamisesta?

  • Miten hyvin tunnet YK:n toimintaa, tavoitteita, ajankohtaisia keskustelunaiheita ja työskentelytapoja? Mitä asioita haluaisit erityisesti edistää YK-nuorisodelegaattina?

  • Millaiset viestintätaidot ja kielitaito sinulla on?

  • Miksi juuri sinut pitäisi valita YK-nuorisodelegaatiksi 2020?

CV:stä tulisi käydä ilmi koulutuksen ja kokemuksen lisäksi muun muassa ikä, yhteystiedot sekä suositteleva taho. Pyydä suositus mieluiten järjestöstä, jossa olet toiminut ja liitä mukaan suosittelevasta tahosta yhteyshenkilön tiedot.

Lisätietoja:

www.facebook.com/nuorisodelegaatit/

Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Janika Takatalo (janika.takatalo@alli.fi), +358 44 416 5292 

YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko (helena.laukko@ykliitto.fi)

YK-nuorisodelegaatti 2019 Jenni Sundqvist (jenni.sundqvist@helsinki.fi)

 

ps. Samaan aikaan auki on myös haku Nuorten Agenda 2030 -ryhmään sekä Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään (hae 3.11.2019 klo 23.59 mennessä). Useampaan ryhmään / tehtävään saa hakea kerralla.

 


Avainsanat: