Uutiset

Opintomatkalta vinkkejä ja virtaa varainhankintatyöhön

Uutiset 2.5.2023

Allianssi järjesti maaliskuussa nuorisoalan varainhankintaosaamista edistävän opintomatkan Amsterdamiin. Matkalle osallistujiksi valittiin yhdeksän nuorisoalan järjestön edustajaa. Opintomatka toteutettiin Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman liikkuvuushankkeena. Matkan aikana tutustuttiin eri järjestöjen varainhankintatyöhön sekä avarrettiin käsitystä varainhankinnan keinoista.

Valtionavustusten kokonaismäärän arvioidaan laskevan tulevina vuosina ja lähes jokaisessa valtionavun piirissä olevassa järjestössä mietitään nyt keinoja rahoituspohjan laajentamiseen, joten uudet toimintamallit ja opit ovat tarpeen. Opintomatkan tarkoitus oli löytää uusia ajatuksia nuorisoalan järjestöjen varainhankintatyöhön maasta, jossa huomattavan suuri osa järjestöjen rahoituksesta tulee oman varainhankinnan kautta.  Alankomaissa järjestöjen julkista rahoitusta leikattiin rajusti kymmenen vuotta sitten, ja tämä pakotti järjestöt laajentamaan omaa rahoituspohjaa sekä kehittämään varainhankintatyötä.

Pikavoittoja ei ole saatavilla

Matkan aikana vierailtiin viidessä alankomaalaisessa järjestössä, joista yksi oli varainhankintaa tekevien järjestöjen kattojärjestö Goede Doelen Netherland. Se toimi Erasmus+-ohjelman mukaisena kutsuvana tahona. Järjestöllä on 234 jäsenjärjestöä, ja  vierailun aikana saatiin kattava katsaus paikalliseen varainhankintakulttuuriin sekä tietoa ajankohtaisista vaikuttamistyön teemoista. Opintomatkan muut vierailukohteet olivat lasten ja nuorten koulutusta edistävä Edukans, nuorisokorttia tarjoava CJP, nuorten seksuaalioikeuksia ajava CHOICE ja joukkorahoitusta tarjoava Voordekunst.

Suomalaisen ja alankomaalaisen järjestökentän varainhankintakulttuureista löytyi paljon yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi testamenttilahjoituksia pyydetään molemmissa maissa aiempaa avoimemmin ja pieniä hankkeita toteutetaan joukkorahoituksen avulla. Sen sijaan keskeinen ero on, että alankomaalaiset järjestöt panostavat huomattavasti enemmän varainhankintatyöhön  ja sen myötä rahoitus on laaja-alaista. Tämä näkyi järjestöissä varainhankkijoiksi palkattujen työntekijöiden määrän lisäksi, esimerkiksi tavassa miten järjestöt viestivät toiminnastaan ulospäin. Monet järjestöt painottivat myös yhteistyön voimaa ja toimivat aktiivisesti yhdessä esimerkiksi koulujen ja kulttuurilaitosten kanssa. 

“Varainhankinnassa on valtavat mahdollisuudet, mutta vaatii pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä kasvattaa varainhankinnan tuottoja. Omassa järjestössä on tärkeää mitoittaa varainhankintatyö suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin”, pohtii Vesaisten Keskusliiton pääsihteeri Katja Koivukoski. Monet muutkin matkalla olleet tunnistivat, että omassa organisaatiossa resurssit varainhankintatyöhön ovat rajalliset ja uusista ajatuksista ja ideoista huolimatta tietoa on haastava viedä käytäntöön. Varainhankinnassa onkin tärkeä tunnistaa omalle organisaatiolle toimivat keinot ja tavat. 

Matkalla karttunutta tietoa kehitellään järjestöissä eteenpäin. Tärkein matkalta saatu viesti oli, että järjestöissä jokaisen työhön tarvitaan myös varainhankillinen näkökulma.

Matkasta voi lukea myös Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n varapuheenjohtaja Diana Muraskinan blogista.

Allianssi on akkreditoitu nuorisoalan Erasmus + -toimija, ja osana akkreditointia järjestämme säännöllisesti nuorisoalan opintomatkoja. Mukana tällä opintomatkalla olivat Aseman Lapset, EYP Finland, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Lukiolaisten Liitto, Nuorisovaltuustojen Liitto, Opiskelijakuntien Liitto -SAMOK, Vesaisten Keskusliitto, Yeesi ja YK-nuoret.

Lisätietoja

Kaisa Ahtee, kumppanuuspäällikkö
kaisa.ahtee@nuorisoala.fi
044 4165 230

Katso myös