Uutiset

Osaamiskeskus Kentaurin vaikuttavuuskoulutuksista uutta osaamista nuorisojärjestöarkeen

Uutiset 31.5.2021

Osaamiskeskus Kentauri järjestää vaikuttavuuskoulutusta nuorisojärjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille. Koulutuksen tavoitteena on parantaa järjestötoimijoiden vaikuttavuusosaamisen taitoja. Ilmoittautuminen syksyn 2021 koulutuksiin on nyt auki! 

Millaista arviointitietoa kannattaa kerätä ja miten? Miten arviointitietoa hyödynnetään? Entä miten arviointia johdetaan ja koordinoidaan ja mistä resurssit? Millaista on hyvä vaikuttavuusviestintä?

Kentauri järjestää syksyllä 2021 neljä kehittämistyön tukena toimivaa koulutusta. Ilmoittautuminen on nyt auki ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusten aiheet ovat seuraavat:

  • Arviointitiedon kerääminen ja analyysi 31.8.-15.9.2021
  • Vaikuttavuuden ja arvioinnin johtaminen ja koordinointi 28.9.-13.10.2021
  • Vaikuttavuusviestintä 26.10.-10.11.2021
  • Arviointitiedon hyödyntäminen 23.11.-8.12.2021

Jokainen koulutus on oma moduulinsa. Voit osallistua useampaan tai vain yhteen moduuliin. Jokainen koulutus sijoittuu kolmen viikon ajalle ja sisältää seuraavat osiot:

  • Alkutapaaminen, jossa alustus + lukemistoa
  • Teeman mukainen kehittämistehtävä omaan organisaatioon
  • Vapaaehtoiset klinikkatapaamiset, mahdollisuus sparrata omia tehtäviä kouluttajien kanssa
  • Oman pienryhmän kehittämistehtävien opponointi
  • Palaute omasta kehittämistehtävästä pienryhmältä + kouluttajilta

Kouluttajina toimivat Kentaurin ja Opintokeskus Siviksen asiantuntijat Marion Fields ja Raisa Omaheimo.

Koulutukset ovat maksuttomia ja ne toteutetaan verkkokoulutuksena. Mukaan otetaan 16 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Lue lisää täältä ja ilmoittaudu mukaan!


Avainsanat: