Osallisuushanke ja yhteiskuntatakuu toimivat – nuorisotyöttömyys laskee

Uutiset 29.11.2005

 

Ota osaa – Nuorten Osallisuushankkeen toimenpiteet on kohdennettu erityisesti nuoriin, joilla on vaikeuksia sijoittua jatko-opintoihin tai työelämään.
Valtio on vuosittain satsannut osallisuushankkeeseen miljoona euroa ja hakkeeseen osallistuvat kunnat lähes saman verran. Vuoden 2006 budjetissa suunniteltiin valtion panoksen puolittamista.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on tyytyväinen siihen, että Osallisuushanke on saamassa ensi vuodeksi tarvitsemansa rahoituksen. Valtioneuvosto on budjettiesityksen valmistelussa löytänyt lisärahoitusta, jonka avulla hankkeessa luotujen hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista ja levittämistyötä voidaan jatkaa. Eduskunnan tulee pitää tästä lisärahoituksesta kiinni.

Osallisuushanke on edesauttanut nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Nuorten yhteiskuntatakuu mukaan työvoimatoimiston pitää tarjota nuorelle aktiivista tekemistä kuten työharjoittelua tai työvoimakoulutusta mikäli nuori on ollut kolme kuukautta työttömänä. Nuorisotyöttömyys on kääntynyt tämän vuoden aikana selvään laskuun.

Osallisuushanke saavuttaa laajan joukon nuoria ja heidän parissaan toimivia aikuisia. Tilastojen mukaan vuoden 2004 aikana yli 1500 nuorta sai hankkeen avulla henkilökohtaista ohjausta eri puolella Suomea. Kaikkiaan hanke on tavoittanut toimintojensa avulla yli 27 000 nuorta, ja arviolta noin 100 000 nuorta on saanut hankkeesta eväitä oman elämänsä rakentamiseen.

Nuorten osallisuus on myös aikuisten asia. Nuorten Osallisuushanke luo luottamusta ja vuoropuhelua nuorten ja aikuisten välille. Osahankkeissa toimivat nuoret ovat innostuneet vaikuttamisesta ja nuoren äänen kuulumisesta. Hyvässä hankkeessa voidaan rahoituksen turvin jatkaa työskentelyä nuorten osallisuuden lisäämiseksi.

Useat tahot ovat tehneet määrätietoista työtä Nuorten Osallisuushankkeen rahoituksen varmistamiseksi. Nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneet saavat todeta ilolla, että kunnissa voidaan jatkaa kehittämistyötä. Osallisuushankkeella on uraauurtava merkitys poikkihallinnollisen ja seutukunnallisen yhteistyön kehittämisessä ja palvelurakenteiden uudistamisessa. Hanke koostuu 38 paikallisesta osahankkeesta.


Avainsanat: