Rekrytointi

Rekry: Haemme nuorisoalan kv-vaikuttamisen ja EU-edunvalvonnan ykköstykkiä – tule tekemään politiikkaa nuorten hyvinvoinnin puolesta

Uutiset 15.12.2020

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa paiskitaan hommia, jotta nuoret voisivat hyvin nyt ja tulevaisuudessa, Suomessa ja kansainvälisesti. Tällaisiin tehtäviin etsimme nyt työkaveriksemme kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntijaa. Tehtävä sisältää vaikuttamista nuorten puolesta kansainvälisellä tasolla, nuorisojärjestöjen kv-työn kehittämistä ja nuorten kansainvälisten vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä.

Allianssi edustaa suomalaista nuorisoalaa ja nuorisotyötä kansainvälisesti. Poliittisen päätöksenteon lisäksi vaikutamme nuorisotyön eurooppalaisissa rakenteissa sekä itse että muita nuorisoalan toimijoita tukemalla. Toimimme muun muassa European Youth Forumissa ja koordinoimme YK-nuorisodelegaattiohjelmaa Suomessa. Meillä on myös tärkeä rooli uusien toimijoiden kasvattajana: suuri osa suomalaisen nuorisoalan kv-toimijoista on kartuttanut kokemustaan ja osaamistaan Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmässä.

Kansainvälinen ja EU-vaikuttaminen tarkoittaa poliittisten tavoitteiden edistämistä esimerkiksi päättäjätapaamisilla, viestinnällä, erilaisiin työryhmiin osallistumisella sekä lausuntojen ja taustapaperien valmistelulla. Iso osa työtä on tiivis yhteydenpito luottamushenkilöiden kanssa ja heidän tukeminen. Työ on melko kansainvälistä ja matkustamista etenkin Euroopan sisällä kertyy normaalitilanteessa jonkin verran.

Allianssi on oiva paikka kasvaa kovan tason poliittiseksi vaikuttajaksi, mutta pohjan on oltava kunnossa jo valmiiksi. Edellytämme itsenäistä vastuuta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kykyä hahmottaa oman asiantuntemuksen sektorista syvällinen kokonaiskuva. Vaikuttamisen asiantuntija on aktiivisesti yhteydessä päättäjiin ja valmistelijoihin, joten sekä Suomen että EU:n päätöksentekojärjestelmän perusteet on oltava suvereenisti hanskassa. Aiemmin rakennetuista kotimaisten ja kansainvälisten päättäjien sekä nuorisopolitiikan verkostoista on paljon hyötyä. Työssä tarvitset suomen lisäksi sujuvaa suullista ja kirjallista englannin taitoa, lisäksi ruotsin kielen osaamisesta on iso etu. Odotamme myös, että olet monimuotoisesti taitava viestijä.

Tulet osaksi noin kolmenkymmenen allianssilaisen työyhteisöä ja siinä toimivaa vaikuttamisen ja viestinnän tiimiä: Lisäksi tärkeitä yhteisöjäsi tulevat olemaan kansainväliset nuorisopolitiikan toimijoiden ja suomalaisen nuorisopolitiikan kansainvälisten vaikuttajien verkostot.

Työsuhde on määräaikainen työvapaan sijaisuus, joka alkaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään helmikuussa 2021, ja kestää lähtökohtaisesti huhtikuuhun 2023. Tehtävästä maksetaan 3 100 euron kuukausipalkkaa. Sen lisäksi tarjoamme muutenkin kelpo edut, mainiot työkaverit ja työympäristöksi viehättävän Itä-Pasilan (joskin tällä hetkellä teemme pääsääntöisesti etätöitä). 

Tehtävään valittavalta toivomme erityisesti:

  • kansainvälisen vaikuttamistyön osaamista, sisältäen osaamisen toimialan kantojen kokoamisessa, sisältövalmistelussa, viestinnässä ja suhdetoiminnassa
  • erityisesti EU:n ja kansainvälisten järjestöjen nuorisopolitiikan tuntemusta
  • nuorisotoimialan tuntemusta
  • kykyä toimia itsenäisesti asiantuntijatehtävässä ja johtaa omaa työtä yhtä hyvin kuin toimia osana tiimiä
  • kykyä koordinoida ja tukea luottamushenkilöiden kv-toimintaa

Kiinnostuitko? Mahtavaa! Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi tiedostoina viimeistään 4.1.2021 osoitteeseen rekrytointi@alli.fi, otsikolla Vaikuttamisen asiantuntija. Haastattelut järjestetään lähtökohtaisesti 11.-12.1.2021 koronavirustilanteen vuoksi etäyhteydellä. Haastatteluun kutsuttaville toimitetaan pieni ennakkotehtävä.

 

Lisätiedot:

Va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu
ilmari.nalbantoglu@alli.fi 
050 574 1112.
Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Allianssi on perhemyönteinen työpaikka ja toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Työnhakijoita kohdellaan myös Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.


Avainsanat: