Saapas-toiminta sai nuorisotyön tunnustuspalkinnon

Uutiset 19.4.2018

Nuorisotyön tämänvuotisen tunnustuspalkinnon on saanut Palveluoperaatio Saapas-toiminta. Palkinto on huomionosoitus merkittävästä työstä nuorisotoimialalla. Palkinnon, arvoltaan 10 000 euroa, luovutti kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 11. huhtikuuta järjestetyssä tilaisuudessa.

Palkinnon perusteluina todetaan, että vuonna 1972 toimintansa aloittanut Saapas tarjoaa nuorisotyön palveluita nuorille, jotka viettävät aikaansa muualla kuin järjestetyn nuorisotoiminnan piirissä toimien keskustelukumppanina, avun antajana ja opastajana siellä, missä nuoret viettävät aikaansa.

Saappaan vapaaehtoiset ja ohjaajat kohtaavat vuosittain 14 000-17 000 nuorta. Toimintakokonaisuus muodostuu Katu-, Festivaali- ja NettiSaapas -toiminnasta sekä Saapas-kahviloista. Vuodesta 2011 lukien Saapas on laajentanut toimintaansa sosiaaliseen mediaan.

Toimintaa toteuttavat tehtäviinsä koulutetut 18 vuotta täyttäneet vapaaehtoiset yhdessä työntekijöiden kanssa. Vapaaehtoistoimijat ovat Saappaan sydän ja sielu. Merkityksellistä Saapastoiminnassa onkin se, että ei ole tehtäviä tai vastuita, joita ei osaava vapaaehtoinen voisi hoitaa. Aktiivisia vapaaehtoisia on vuosittain toiminnassa mukana noin 550-600.

Palveluoperaatio Saapas on Suomen ev.lut. seurakuntien organisoimaa ja kohdistuu nuorisolain mukaisesti alle 30-vuotiaisiin. Saappaan toiminnassa noudatetaan lastensuojelulain velvoitteita. Toimintaa ohjaa ja koordinoi Nuori Kirkko ry:n Palveluoperaatio Saappaan neuvottelukunta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt palkinnon vuodesta 2002 lukien. Tunnustuspalkinto jaetaan Veikkauksen tuotosta vuorovuosin nuorisotyössä ansioituneelle henkilölle tai yleishyödylliselle järjestölle. Tunnustuspalkinnon suuruus on 10 000 euroa. Palkinnosta päättää eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri kuultuaan Nuorisotutkimussäätiön hallitusta.

Lisätietoja: johtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30345.


Avainsanat: