Sadat tuhannet nuoret vaativat Suomeen maailman vahvinta ilmastolakia

Uutiset 2.11.2020

Viisikymmentä suomalaista nuorisotoimijaa on tänään jättänyt hallitukselle kannanoton vaatien, että Suomen uudesta ilmastolaista tehdään maailman vahvin. Kannanoton allekirjoittajat edustavat satoja tuhansia nuoria. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys uudesta ilmastolaista eduskunnalle keväällä 2021.

“1,5 asteen tavoitteeseen tähtääviä ilmastolakeja kirjoitetaan juuri nyt ympäri maailmaa. Suomella on paitsi velvollisuus asettaa itselleen aidosti velvoittava laki, myös mahdollisuus vaikuttaa esimerkillään”, sanoo kannanottoa koordinoinut Heidi Annala Suomen YK-nuorista.

Yli viidenkymmenen erilaisia aatteita edustavan nuorisotoimijan asettuminen samojen tavoitteiden ja kantojen taakse lähettää päättäjille selkeän viestin siitä, että nuoret odottavat uudelta ilmastolailta merkittävää kunnianhimon tason nostoa.

Nuorisotoimijoiden kannanotossa vaaditaan, että tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 kirjataan lakiin, sillä tämä on ainoa keino varmistaa, että tavoite myös toteutuu . Lisäksi ilmastopolitiikan saavutettavuutta, läpinäkyvyyttä ja osallistavuutta tulee lisätä ja ilmastopolitiikan on pohjauduttava tieteeseen.

”Ilmastonmuutos koskee aivan kaikkia, mutta erityisesti meitä nuoria. Me joudumme elämään ilmastonmuutoksen seurausten kanssa koko elämämme. Siksi odotamme, että hallitus kuulee ilmastopolitiikassa nuoria”, sanoo Nuorten Agenda -ryhmän Sara Nyman.

Kannanoton allekirjoittaneiden joukossa ovat esimerkiksi kaikkien hallituspuolueiden nuorisojärjestöt,  Saamelaisnuoret ja opiskelijajärjestöjä. Yhteiskannanoton valmistelusta vastasivat Suomen YK-nuoret ja Nuorten Agenda 2030 -ryhmä.

Nuorten kannanoton viisi vaatimusta tiivistetysti alla. Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä.

1.      Tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 mennessä kirjattava lakiin
2.      Asetetaan oma nuorten ryhmä osallistumaan ilmastopolitiikan tekemiseen
3.      Tieto ilmastotoimista oltava jokaisen ulottuvilla
4.      Ilmastotavoitteet saavutettava ensisijaisesti päästöjä vähentämällä
5.      Vahvistetaan ilmastopaneelin roolia ja resursseja

LISÄTIEDOT:
Laura Hildén
Nuorten Agenda 2030
044 758 6295
laura.hilden@hotmail.fi

Nicole Onnela
Suomen YK-nuoret
040 740 2353
nicole.onnela@yknuoret.fi


Avainsanat: