Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi: Maksuton toinen aste ei toteudu opintotukea paikkaamalla

Uutiset 24.5.2018

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja joukko nuoriso-, opiskelija- ja lapsijärjestöjä luovuttavat tänään eduskunnan puhemiehistölle kansalaisaloitteen maksuttomasta toisesta asteesta.

Aloitteen keskeisenä tavoitteena on tarjota kaikille nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet toisen asteen koulutukseen poistamalla opintojen maksulliset elementit, kuten opiskeluvälineiden ja kirjojen hankintakustannukset. Pelastakaa Lapset ry:n koordinoima kansalaisaloite keräsi vireilläoloaikanaan yli 53 000 allekirjoitusta ja lähtee nyt valmisteluun sekä laajempaan selvitykseen opetus- ja kulttuuriministeriöön. 

Kansalaisaloite lähtee matkaan poliittisesti epävarmoissa tunnelmissa. Toisen asteen koulutuksen välttämättömyys nykypäivän työelämässä ja syrjäytymisen ehkäisijänä on laajasti tutkittu ja tunnistettu tosiasia yli puoluerajojen, mutta puolueiden näkemykset tavoitteen toteuttamisesta eroavat toisistaan reippaastikin.

Osaratkaisuksi toisen asteen koulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi hallitus tarjosi kevään kehysriihessään ”oppimateriaalilisää”, eli toisen asteen opintotuen vähävaraisuuskorotuksen korottamista 47 eurolla kuukaudessa.

”Pienituloisten opiskelevien nuorten tukeminen on hallitukselta tärkeä teko, joka vähentänee myös opintojen keskeyttämistä. Sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä kokonaan maksuttoman toisen asteen kanssa. Kuukausittain maksettava tasakorotus vastaa huonosti lukuvuoden alkuun painottuvien välinekustannusten taakkaan eikä se ota huomioon erilaisten koulutusohjelmien erilaisia hintalappuja. Opintotuen vähävaraisuuskorotus tuskin on se ratkaiseva tekijä, jonka turvin nuori ja hänen perheensä päättävät toisen asteen koulutuksen olevan taloudellisesti mahdollista,” Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard toteaa.

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus on erityisen tärkeää yhdenvertaisuuden näkökulmasta: tieto maksuttomuudesta mahdollistaisi sen, että pienituloisesta perheestä tuleva nuorikin voisi lapsuudestaan lähtien nähdä lukion tai ammatillisen koulutuksen yhtä itsestäänselvänä vaihtoehtona kuin varakkaammista tai koulutetummista perheistä tulevat nuoret. Nyt toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista tai koulutuksessa parhaillaan olevista nuorista joka kolmas on Nuorisobarometrin mukaan joutunut vähävaraisuuden vuoksi karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan, valitsemaan koulutuspaikkansa taloudellisin perustein tai viivyttämään valmistumistaan. Kokonaan vailla tutkintoa ja opiskelupaikkaa olevista nuorista lähes puolet on rahanpuutteen vuoksi joutunut karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan tai valitsemaan koulutuspaikan taloudellisin perustein.

”Me kansalaisaloitteen vireillepanijat toivomme, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittäisi ja päättäjät keskustelisivat aidosti erilaisista tavoista toisen asteen maksuttomuuden toteuttamiseksi eivätkä tyytyisi oppimateriaalilisän kaltaisen laastarin keksimiseen. Perheen varallisuus ei saa olla yhdenkään nuoren kouluttautumisen este”, Gebhard linjaa.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Elisa Gebhard, 050 575 1723
Vaikuttamisen asiantuntija Silja Silvasti, 041 515 2233

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. www.alli.fi


Avainsanat: