Suomi tekee kansallisen toimintaohjelman Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanemiseksi

Uutiset 2.3.2020

Suomi on ensimmäisenä maana maailmassa ilmoittanut tekevänsä kansallisen toimintaohjelman YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanemiseksi. Toimintaohjelman ideana on koostaa työkalupakki, jonka avulla päätöslauselma viedään käytäntöön kaikilla hallinnon ja toiminnan tasoilla Suomessa ja Suomen ulkopolitiikassa. 

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi toimii kansallisen 2250-verkoston sihteeristönä ja on keskeisessä roolissa varmistamassa nuorten osallisuutta ja omistajuutta toimintaohjelmaa laadittaessa.

Ensimmäinen toimintaohjelma on tarkoitus kirjoittaa ja hyväksyä vuoden 2020 aikana. Yhteensä käsiteltäviä teemoja on viisi, ja ne tulevat suoraan päätöslauselmasta: osallistuminen, ennaltaehkäisy, kumppanuudet, suojelu ja sopeutuminen. 2250-päätöslauselmassa on pohjimmiltaan kyse nuorten oikeuksista, joten toimintaohjelmaprosessiin toivotaan mukaan mahdollisimman monenlaisia nuoria sekä nuoriso- ja rauhanjärjestöjä. Erityinen kohderyhmä kuulemisessa ovat 15–29 -vuotiaat nuoret.

Ohjelmaa on mahdollista päivittää tarpeiden mukaan esimerkiksi viiden vuoden välein. On myös tärkeää, että yhdessä määrittelemille tavoitteillemme löytyy resurssit ja tavoitteiden toteutumista seurataan. Vastuullisena ministeriönä prosessissa on ulkoministeriö ja kansalaisyhteiskunnan puolelta tätä koordinoi Allianssi ja Suomen 2250-verkosto.

Miten mukaan?
Lue lisää toimintaohjelman kirjoitusprosessista ja sen aikataulusta Nuoret, rauha ja turvallisuus -sivustolta. Ensimmäinen virallinen workshop aiheesta osallistuminen pidetään 26.3. ulkoministeriössä ja ilmoittautuminen siihen on jo avattu!

2250-verkoston seuraava kokous pidetään virtuaalisena 13.3. klo 15 tämän linkin kautta.

 

Lisätietoja
Janika Takatalo
Kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
janika.takatalo@alli.fi


Avainsanat: