Taide, liikunta ja nuorisotyö rakentavat kansallista hyvinvointia

Uutiset 3.6.2004

 

Taiteen, liikunnan ja nuorisotyön järjestöjen vetoomus eduskunnalle
3.6.2004
Taide, liikunta ja nuorisotyö rakentavat kansallista hyvinvointia

Aktiiviliikkujia liikuntajärjestöissä on 800 000, lähes miljoona suomalaista nuorta kuuluu jäseninä nuorisojärjestöihin, taidetta harrastaa satoja tuhansia suomalaisia, oopperassa käy yli 400 000 katsojaa vuodessa. Kaikkia toimintoja voidaan ylläpitää tuotolla, joka syntyy siitä, että suomalaiset satsaavat rahansa suomalaisiin rahapeleihin. Kyse on yli 370 miljoonasta eurosta, jonka tuloutus on vaakalaudalla, jos pelimarkkinat avataan ulkomaalaisille yrityksille.

Päätöksenteon säilyttäminen Suomessa takaan rahapelitoiminnalle eettisesti kestävän pohjan. Yksinoikeus ja sitä kautta Veikkauksen tuoton varmistaminen vähintään nykytasolla on olennaista kaikkien edunsaajien toiminnan jatkuvuudelle. Jos Veikkauksen tuotto vähenee, joudutaan toimintaan osoittamaan korvaavia rahoja verovaroista. On kaikkien etu, että pelitoimintaa säännellään kansallisesti ja että tuotto palautuu kulttuurimme tukemiseen arpajaislain mukaisesti.

EU-komissio on työstänyt luonnoksen palveludirektiiviksi. Luonnos on parhaillaan käsiteltävänä jäsenmaissa. Toiset ovat halunneet rinnastaa arpajaistoiminnan yleiseen asiakkaille tarkoitettuun palvelutoimintaan. On tärkeää, että arpajaisten ja erityisesti rahapelien järjestäminen pysyvät kansallisessa päätösvallassa. Kaikki maininnat arpajaistoiminnan sisällyttämisestä suunnitteilla olevaan palveludirektiiviin tulee poistaa. Kenen intressissä on pelikentän vapautuminen kansainväliselle kilpailulle?

Pääosa taiteen, liikunnan ja nuorisotyön valtion rahoituksesta on Veikkauksen tuottoa. Kuluvana vuonna tuottoa jaetaan 377 miljoonaa euroa. Veikkauksen tehtävänä on tuottaa valtiolle eli omistajalleen voittovaroja, joilla tuetaan laajaa kulttuurikenttää. Varat ohjataan opetusministeriölle eduskunnan päätöksen mukaisesti. Eduskunta sääti vuonna 2001 lain, jossa määritellään edunsaajien osuudet: taide 38,5 %, liikunta 25 % nuorisotyö 9 % ja tiede 17,5 % sekä lisäksi 10 % päätettäväksi erikseen vuosittain. Ongelma edunsaajien kannalta on, että lain mukaan tuotto ohjataan täysimääräisesti lakisääteisille edunsaajille vasta vuonna 2012.

Valtion kehysbudjetin laadinnassa huomio kiinnittyy luonnollisesti valtion kannalta suuriin menokohteisiin, joista sosiaali- ja terveyshuolto on tärkeä kohde. Ilman huomiota jää kokonaan hyvinvoinnin edistämisen kannalta ennalta ehkäisevällä, fyysisen ja psyykkisen toiminnan alueella toimivat taiteen, liikunnan ja nuorisotyön kentät. Nämä mainitaan lähinnä säästökohteina miettimättä, että asia koskettaa käytännössä jokaista kansalaista – nuorta ja aikuista. Veikkauksen kasvavalla tuotolla ryhdyttiin 1990-luvulla surutta maksamaan lakisääteisiä valtionosuuksia, joista suurimmat ovat kirjastojen valtionosuudet. Niiden oikea paikka on kuitenkin verovarojen puolella. Veikkauksen edunsaajat eivät juurikaan hyötyneet kasvavasta tuloutuksesta valtiolle. Paluu arpajaislain mukaiseen tilanteeseen, jonka mukaan tuotto kuuluu edunsaajille, on ollut hidasta. Eduskunnan sivistysvaliokunta ehdotti lausunnossaan valtion talousarviosta 2004, että valtiovarainvaliokunta lisäisi kirjastojen lakisääteisten valtion-osuuksien rahoittamista yleisillä budjettivaroilla vuoden 2004 talousarviossa, ja edellytti, että kirjastojen valtionosuuksien kattaminen osin veikkausvoittovaroilla puretaan kuluvan vaalikauden aikana kokonaisuudessaan. Valtiovarain-valiokunta on pääosin yhtynyt sivistysvaliokunnan kannanottoon ja kiirehtii suunnitelman laatimista siitä, miten purkaminen vaalikauden aikana tapahtuu. Kun kirjastojen valtionosuudet siirretään pois veikkausvoittovaroista, vapautuvat nämä varat veikkauksen alkuperäisten edunsaajien eli tieteen, taiteen, nuorison ja liikunnan toimintaedellytysten parantamiseen. Eduskunta lausui vuoden 2004 valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä seuraavasti: Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistellessaan vuoden 2005 talousarviota nopeuttaa merkittävästi kirjastojen lakisääteisten valtionosuuksien siirtämistä rahoitettavaksi kokonaan yleisillä budjettivaroilla.

Taiteen, nuorisotyön ja liikunnan edustajat vetoavat eduskuntaan, että rahapelitoimintaa säännellään kansallisesti tulevaisuudessakin ja että tuotto palautuu kulttuurimme tukemiseen arpajaislain mukaisesti.

Samalla esitetään, että eduskunta päättää palauttaa veikkaus-voittovarat nopeutetulla aikataululla arpajaislain mukaisille edun-saajille kulttuuritoimintojen perusteltujen tarpeiden turvaamiseksi. Veikkausvoittovarat tulisi kokonaisuudessaan osoittaa edunsaajille vuonna 2008. On kohtuutonta, että harkinnanvaraista valtion tukea saavat tahot joutuvat supistamaan toimintojaan, vaikka Veikkaus tuottaa valtiolle siltä edellytetyt varat.

3.6.2004

Forum Artis
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi
Suomen Liikunta ja Urheilu
Suomen Kansallisooppera
Taiteen perusopetusta edustavat liitot


Avainsanat: