Taiteen, tieteen, liikunnan ja nuorisotyön näkökulmia Suomen hallituksen kehysneuvotteluihin 2012-16

Uutiset 20.3.2012

 

Veikkauksen tuotosta jaetaan taiteelle 38,5 prosenttia, liikunnalle 25 prosenttia, nuorisotyölle 9 prosenttia ja tieteelle 17,5 prosenttia. Lisäksi 10 prosentin käytöstä päätetään erikseen.

Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän tuotto mahdollistaa laajan taiteen, liikunnan ja nuorison parissa tehtävän ammatillisen ja vapaaehtoistyön avulla hyvän elämän edellytykset kaikille suomalaisille sekä kilpailukykyisen, elinvoimaisen ja innovatiivisen yhteiskunnan. Siksi hallituksen tulee turvata nykyinen, jakosuhdelakiin perustuva malli myös tulevissa budjetin kehyksissä 2013-2016. Tämä on ylivoimaisesti edullisin tapa ylläpitää ja edistää kansalaisten hyvinvointia ja kasvattaa suomalaisen yhteiskunnan sosiaalista pääomaa.

Työssä jaksamisen vahvistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kansalaiset pystyvät ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia voimavarojaan nuorisotyön, liikunnan ja kulttuurin parissa.

Kulttuurin, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön edistäminen tarvitsee osaavia ammattilaisia. Myös vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta kansalaisjärjestöissä luo ainutlaatuisia kokemuksia yhdessä tekemisestä ja tuo mukanaan osaamista ja ihmissuhteita. Itsestä ja muista huolehtiminen täydentää ratkaisevasti lakisääteistä perusturvaa.

Viestimme Suomen hallitukselle kehysneuvotteluihin liittyen:

· herkimpään ryhmään suomalaisia kohdistuvat leikkaukset voivat koitua yhteiskunnalle nelinkertaisina kustannuksina kymmenessä vuodessa.

· jo kuluvalle vuodelle kohdistettiin osalle Veikkauksen edunsaajista miljoonaleikkauksia, jos tämä toistuu lähivuosina, rakenteet eivät kestä ja leikkauksilla on radikaali työllisyyteen ja toiminnan tuloksiin johtava vaikutus.

· suomalainen kansalaistoiminta tukee ja palvelee suomalaisia. Kansalaistoiminnan edellytys on yksinoikeusjärjestelmä ja tuotonjakolain noudattaminen. Arpajaisveroa rahapeleissä on nostettu jo kahtena vuotena peräkkäin. Suomen valtio on tällä hetkellä Veikkauksen edunsaajista toiseksi suurin edunsaaja. Kuinka kauan tätä voidaan käyttää kestävänä perusteluna yksinoikeusjärjestelmässä?

· leikkausten vaikutukset kansalaisiin ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen tulee päätöksissä arvioida. Leikkaukset eivät saa johtaa syrjäytymiskierteen vahvistumiseen.

· investoinnit työllistävät suomalaisia. Niitä tarvitaan kulttuurille, taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle. Kaikkea ei pidä jäädyttää.

20.3.2012, Helsingissä

Finland Festivals
Suomen Akatemia
Suomen elokuvasäätiö
Suomen museoliitto ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
Suomen Teatterit ry
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: