Tervetuloa mukaan tekemään nuorisoalan suurtapahtumaa!

Uutiset 2.8.2018

Mistä ajankohtaisesta nuorisoalan aiheesta teillä on paras osaaminen? Kehitetäänkö teillä uutta, josta myös muiden tulisi tietää? Oletteko kenties keksineet ilmiömäisen ratkaisun johonkin yhteiskunnalliseen epäkohtaan? Tervetuloa kertomaan siitä myös muille!

(på svenska nedan)

Haemme nyt innostavia ja ajankohtaisia sisältöjä maaliskuussa 2019 järjestettäville valtakunnallisille nuorisotyöpäiville avoimen ohjelmahaun kautta. Ohjelma voi olla esimerkiksi kattaus uusinta tutkimustietoa, hauskin toiminnallinen nuorisotyön menetelmä, ratkaisutyöpaja yhteiskunnalliseen ongelmaan – tai vaikka yhdistelmä kaikkia näitä.

Nuorisotyötä tehdään yhdessä – ja ylpeästi!

NUORI2019 – valtakunnallisten nuorisotyöpäivien teema on YHTEISTYÖ. Tulevaisuuden hyvinvoiva yhteiskunta vaatii yhdessä nuorten puolesta vaikuttavan ja yhteen hiileen puhaltavan nuorisoalan, osaavia nuorten parissa toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia, aktiivisia kansainvälisiä, valtakunnallisia ja paikallisia yhteistyöverkostoja sekä yhdessä työstettyjä ratkaisuja nuoria koskettaviin haasteisiin.

Ohjelmaa kootessa etusijalla ovat ne ohjelmat, jotka tukevat tapahtuman teemaa, käsittelevät nuorisoalan ja/tai yhteiskunnan ajankohtaisimpia aiheita ja edesauttavat tapahtuman tavoitteen toteutumista.

Ohjelmahakemukset käsitellään ja kaikkiin ohjelmaa ehdottaneisiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian haun päätyttyä, syys-lokakuussa 2018. Kaikkien mukaan valittujen ohjelmatuottajien edellytetään osallistuvan ohjelmatuottajien yhteisiin perehdytyspäiviin marraskuussa 2018 ja tammikuussa 2019.

Ohjelmahaku on avoinna su 9.9. klo 23.59 saakka, eikä haun umpeutumisen jälkeen tulleita ohjelmaehdotuksia voida valitettavasti ottaa käsittelyyn. Hakemukset toimitetaan hakulomakkeella, jonka kaikki kentät tulee täyttää.

Lisätietoja ohjelmahausta ja tapahtumasta: tapahtumatuottaja Tiitus Uusoksa, tiitus.uusoksa@alli.fi, P. 044 722 9356

 

NUORI2019 – valtakunnalliset nuorisotyöpäivät järjestetään 27.-28.3.2019 Turun Logomossa. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille nuorisoalan toimijoille ja sen tavoitteena on osallistujien osaamisen kehittäminen, uusien toimintamallien ja yhteistyöverkostojen luominen sekä nuorisoalan yhteinäisyyden vahvistaminen.

Tapahtumaan odotetaan yli 1000 osallistujaa. Tapahtuman järjestää Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, paikallisena yhteistyökumppanina toimii Turun nuorisopalvelut ja ohjelmayhteistyötä tehdään muiden nuorisoalan osaamiskeskusten sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

www.alli.fi/nuori2019
nuori2019@alli.fi
#nuori2019

 

—————————————-

 

NUORI2019 – programansökan till de riksomfattande dagarna för ungdomsarbete är nu öppen!

Inom vilket aktuellt ämne gällande ungdomsbranschen har ni störst kunskap? Utvecklar ni något nytt som även andra borde få ta del av? Har ni kanske kommit på en fenomenal lösning på ett samhälleligt problem? Välkomna och dela med er av er kunskap!

Vi söker nu genom en öppen ansökan inspirerande och aktuellt innehåll till de riksomfattande dagarna för ungdomsarbete som ordnas i mars 2019. Programmet kan till exempel bestå av något ur den nyaste forskningen, den roligaste ungdomsarbetsmetoden, en workshop för att lösa samhälleliga problem – eller en kombination av alla dessa.

Ungdomsarbetet gör vi stolt tillsammans!

NUORI2019 – temat för de riksomfattande dagarna för ungdomsarbete är SAMARBETE. Ett framtida välmående samhälle kräver en effektiv och sammanhållande ungdomsbransch, kompetenta professionella och frivilliga som jobbar tillsammans med de unga, aktiva internationella, riksomfattande och lokala samarbetsnätverk samt gemensamt utarbetade lösningar på utmaningar gällande de unga.

Vid planering av programmet prioriteras de program som stöder evenemangets tema, som behandlar ungdomsbranschen och/eller samhällets mest aktuella ämnen och bidrar till att evenemangets målsättning uppfylls.

Programansökningarna behandlas samt alla programföreslag kontaktas så fort som möjligt efter att ansökningstiden gått ut, i september-oktober 2018. Alla utvalda programproducenter förutsätts delta i programproducenternas gemensamma introduktionsdagar i november 2018 och januari 2019.

Programansökan är öppen till söndagen den 9.9 kl. 23.59 och ansökningar som inkommer därefter kan tyvärr inte behandlas. Ansökan sker via ansökningsblanketten där alla fält ska fyllas i.

Tilläggsuppgifter om ansökan och evenemanget: evenemangsproducent Tiitus Uusoksa, tiitus.uusoksa@alli.fi, tel. 044 722 9356.

 

NUORI2019 – de riksomfattande dagarna för ungdomsarbete ordnas den 27–28.3.2019 på Logomo i Åbo. Evenemanget är ämnat för alla aktörer inom ungdomsbranschen och dess målsättning är att utveckla deltagarnas kompetens, skapa nya verksamhetsmodeller och samarbetsnätverk samt stärka enhetligheten inom ungdomsbranschen.

Evenemanget förväntas locka över 1000 deltagare. Evenemanget ordnas av Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf, som lokal samarbetspartner fungerar ungdomstjänsterna i Åbo och programsamarbetet sker med andra kompetenscenter inom ungdomsbranschen samt Undervisnings- och kulturministeriet.

www.alli.fi/nuori2019
nuori2019@alli.fi
#nuori2019


Avainsanat: