Toimiva kansalaisyhteiskunta tukee vastuullista rahapelipolitiikkaa

Uutiset 25.10.2012

 

EU:n sisämarkkinakomissaari Michel Barnier julkaisi 23.10. verkossa tapahtuvaa rahapelaamista koskevan tiedonannon. Toimenpidesuositukset koskevat viittä osa-aluetta: kuluttajansuojaa ja mainontaa, petosten ja rahanpesun vastaisia toimen­piteitä, urheilun integriteettiä, jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä sekä kansallisten lainsäädäntöjen tarkastelua suhteessa EU:n perussopimuksen periaatteisiin.

Veikkauksen edunsaajat – suomalaiset taiteen, kulttuurin, liikunnan ja urheilun, nuorisotyön ja tutkimuksen edustajat – pitävät tärkeänä ja tervetulleena niitä komission ehdotuksia, jotka vahvistavat kestävän ja vastuullisen pelitoiminnan periaatteita Euroopassa. Suomi on malliesimerkki maasta, jossa laillisella, säännellyllä, valvotulla ja vastuullisella rahapelitoiminnalla on edistetty toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskuntarauhaa ja urheilun puhtautta.

Komissaari Barnierin tiedonannossa muistutetaan, että rahapelien järjestäminen on taloudellista toimintaa, jolla on oma erityisluonteensa. Veikkauksen edunsaajien mielestä rahapelejä ei tästä syystä voida tarkastella yksinomaan sisämarkkinoiden vapauttamista koskevana kysymyksenä. Edunsaajat tukevatkin voimakkaasti kaikkia toimia, joilla laitonta pelaamista sekä muita kielteisiä ilmiöitä, kuten peliriippuvuutta, rahanpesua ja vedonlyöntivilppiä saadaan torjuttua.

Veikkauksen edunsaajat muistuttavat, että rahapelien järjestämisellä on myös suotuisa vaikutus kansalaisyhteiskunnan tukemisen kannalta, niillä rahoitetaan useita yleisen edun piiriin kuluvia hankkeita, joko suorasti tai epäsuorasti. Se, että tämä asia tulee tunnustaa keskusteluissa Euroopan tasolla, on kirjattu myös EU:n neuvoston päätelmiin (Kilpailukykyneuvosto 10.12.2010).

Rahapeliala elää voimakasta ja nopeaa muutosta Euroopassa, mikä vaikuttaa merkittävästi myös omaan toimintaympäristöömme. Suomen rahapelipolitiikkaa ja voimassaolevaa lainsäädäntöä tulee arvioida sekä EU:n perussopimuksen perusperiaatteiden, että haittavaikutusten torjumisen näkökulmista. Vastuullisen pelaamisen ja pelien tarjoamisen tulee olla itsestäänselvyys. Kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen osallistuvien Veikkauksen edunsaajien työn kannalta rahapelien voitonjaon suotuisalla kestävällä kehityksellä on suuri merkitys.

 

Veikkauksen tuotonjako (515,8 miljoonaa euroa vuonna 2011) mahdollistaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan keskeisten toimijoiden, hyvinvointia kasvattavan vapaaehtoistyön, järjestötoiminnan, nuorisotyön ja tutkimuksen kehittämisen.

 

Lisätietoa:

Irina Krohn, Veikkauksen edunsaajien EU-hankkeen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja, puh. 050 555 1199, irina.krohn(at)ses.fi

Teemu Japisson, Suomen liikunta ja urheilu SLU pääsihteeri, puh. 0400 878 949, teemu.japisson(at)slu.fi

Petri Lahesmaa, projektipäällikkö, Veikkauksen edunsaajien EU-hanke, puh. +32 (0) 476 909 496, petri.lahesmaa(at)slu.fi


Avainsanat: