Uutiset

Tule mukaan tekemään tulevaisuuden EU:ta! Haemme nuorta edustajaa Euroopan tulevaisuuskonferenssiin

Uutiset 28.5.2021

Kenestä Suomen kansalaisedustaja Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistuntoon? Jos olet 18 – 29-vuotias, se voit olla vaikka sinä! Täysistuntossa keskustellaan kansalaisten näkemysten pohjalta EU:n tulevaisuuden visiostaa. Hae edustajaksi 6.6.2021 mennessä!

Euroopan tulevaisuuskonferenssi on vuoden mittainen kuulemisprosessi, jossa EU-kansalaiset käyvät keskustelua ja jossa hahmotellaan unionille tulevaisuuden visiota. Konferenssin osa-alueisiin kuuluvat muun muassa kansalliset ja eurooppalaiset keskustelutilaisuudet, verkkoalusta, ja täysistunto. Jokainen EU-maa nimeää täysistuntoon yhden kansalaisen edustamaan kansallisia kansalaiskeskusteluja. Suomessa on pidetty tärkeänä konferenssin nuorisopainotusta. Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt Allianssia ehdottamaan konferenssin täysistunnon Suomen edustajaa.

Etsimme nyt edustajaksi nuorta:

 • joka on haun päättyessä 18 – 29-vuotias
 • sitoutuu osallistumaan täysistunnon toimintaan (etänä tai fyysisissä kokouksissa)
 • on tarvittaessa valmis matkustamaan
 • jolla on kiinnostusta tutustua monipuolisesti konferenssin teemoihin ja halua vaikuttaa
 • joka on sanavalmis ja hyvä viestimään
 • kiinnostunut keskustelemaan ja kuulemaan muita kansalaisia, erityisesti nuoria
 • jolla on innostusta toimia erilaisten ihmisten kanssa kansainvälisessä ympäristössä, yhteisen eurooppalaisen vision rakentamiseksi

Täysistunnossa kanssasi istuvat:

 • 108 Euroopan parlamentin jäsentä
 • 108 kansallisten parlamenttien edustajaa (neljä per jäsenvaltio)
 • 108 kansalaista, joista 80 valitaan EU-tason kansalaispaneeleista ja 27 (eli yksi per jäsenvaltio – mukaan lukien sinä) edustaa kansallisia kansalaiskeskusteluja . Lisäksi Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja osallistuu täysistuntoon.
 • 54 EU-maiden hallitusten edustajaa (kaksi kustakin jäsenvaltiosta)
 • 3 komission jäsentä
 • 18 edustajaa Euroopan alueiden komiteasta
 • 18 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta
 • 8 työmarkkinaosapuolten edustajaa
 • 8 kansalaisyhteiskunnan edustajaa

Konferenssin teemat ovat:

 • ilmastonmuutos ja ympäristö
 • terveys
 • vahvempi ja oikeudenmukaisempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys
 • EU:n rooli maailmassa
 • arvot ja oikeudet, oikeusvaltioperiaate ja turvallisuus
 • digitaalinen muutossiirtymä
 • eurooppalainen demokratia
 • muuttoliike
 • koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu
 • muut esille nousevat aiheet

Aikajana (alustava):

 • 9.5.2021 Euroopan tulevaisuuskonferenssi käynnistyi Eurooppa-päivänä
 • 17.6.2021 kansalaisedustajien kokoontuminen Lissabonissa (tai virtuaalisesti)
 • 18. – 19.6.2021 ensimmäinen täysistunto Strasbourgissa (tai virtuaalisesti)
 • 22. – 23.10.2021 toinen täysistunto
 • 17. – 18.12.2021 kolmas täysistunto
 • 21. – 22.1.2022 neljäs täysistunto
 • 18. – 19.2.2022 viides täysistunto
 • 11. – 12.3.2022 mahdollinen päivämäärävaraus

Jos kiinnostuit, tee video ja täytä lomake 6.6.2021 klo 23.59 mennessä täällä: https://forms.gle/eep2Fnfou3pkDbSm7

Pyydämme lomakkeessa linkkiä videoon, joka on enintään viisi (5) minuuttia pitkä. Kerrothan videossa:

 1. Kuka olet
 2. Mikä on sinun visiosi EU:n tulevaisuudesta
 3. Miten haluaisit vaikuttaa Euroopan tulevaisuuskonferenssissa
 4. Miksi sinut pitäisi valita mukaan Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistuntoon

Pyydämme lomakkeessa myös nimeämään suosittelijan ja kertomaan hänen puhelinnumeronsa. Suosittelija voi olla esimerkiksi opettaja, ohjaaja, nuorisotyöntekijä, järjestösi edustaja, työnantaja, tms.

Hakijoiksi toivotaan eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan.

Lisää tietoa:

 

Ps. Samaan aikaan on avoinna haku Nuorten Agenda2030 -ryhmään ja nuorten ilmastodelegaatiksi!


Avainsanat: