Uutiset

Turvallisesti ja tehokkaasti netissä – tarjolla digi – ja medialukutaitojen tukea nuorille

Uutiset 7.4.2021

Digitaalinen vallankumous muuttaa nuorten tapaa kokea maailmaa, saada tietoa, kommunikoida ja oppia. Nuorille on nykyään tarjolla rajattomasti erilaisia oppimismahdollisuuksia, joista valita. Harjoittelemalla digi- ja medialukutaitoa voidaan varmistaa, että nuoret osaavat hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia verkossa työskentelyyn, opiskeluun ja suhteiden luomiseen tehokkaasti, mutta myös turvallisesti.

Erasmus+ ohjelman rahoittama TRACES -projekti on tuottanut erilaisia digi- ja medialukutaitoa tukevia oppimisresursseja nuorille sekä niiden hyödyntämistä tukevan täydennyskoulutusohjelman nuorisotyöntekijöille. 

Nämä resurssit ovat nyt vapaasti saatavilla sekä tulostettavassa- että verkko-oppimismuodossa osoitteessa https://tracesproject.online (linkki).

Tutustu & hyödynnä

Seuraavien suorien linkkien kautta pääset suoraan tutustumaan projektin lopputuloksiin ja hyödyntämään niitä omassa työssäsi nuorten parissa:
 

1. Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon oppimisresurssit nuorille
https://tracesproject.online/fi/learning-portal/

2.Täydennyskoulutusohjelma nuorisotyöntekijöille
https://tracesproject.online/fi/outputs/io2-in-service-training-programme-handbook/

3. Verkko-oppimisportaali (oppimissisällöt verkossa): 
https://tracesproject.online/fi/home/

4. Toimintatapasuositukset nuorten digitaalisen kansalaisuuden edistämiseksi digitaalisen nuorisotyön kautta Kyproksessa, Suomessa ja Irlannissa https://tracesproject.online/fi/outputs/io4-policy-paper/

5. Ohjeita digitaalisen median kanssa työskenteleville nuorisotyöntekijöille: https://tracesproject.online/fi/outputs/io5-guidelines-for-youth-workers/

 

Kuva poistettu.

Poiminta: Täydennyskoulutuskäsikirja

Täydennyskoulutuskäsikirja nuorisotyöntekijöille sisältää opetussuunnitelman jatkuvan ammatillisen kasvun näkökulmasta koottuna.

Opetussuunnitelmassa esitellään 16 uutta digitaalisen ja sosiaalisen medialukutaidon oppimissisältöä, jotka on koottu kahdeksan eri teeman alle. Uudet resurssit ovat interaktiivisia ja sisältävät runsaasti erilaisia medialähteitä. Työn ohella käytävä koulutus uudenlaisin näkökulmin opettaa nuorisotyöntekijät käyttämään luotuja materiaaleja tehokkaasti päivittäisissä aktiviteeteissa.

Projektipartnerit ovat käyneet harjoitusmateriaalit läpi yhteistyössä paikallisten nuorisotyöntekijöiden kanssa ja arvioineet niiden laatua ennen harjoitusten sisällyttämistä lopulliseen opetussuunnitelmaan.

 

Mistä on kyse?

TRACES -projekti on Erasmus+ ohjelman rahoittama kaksivuotinen kehityshanke, joka toteutettiin kesäkuun 2019 ja tammikuun 2021 välisenä aikana. Suomessa hankkeesta vastasi Innoventum Oy ja hanke on toteutettu yhteistyössä Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden ja kulttuuripalveluiden kanssa.

Oppimissisältöjä testattiin nuorten kanssa mediatyöpajoissa kevään 2020 aikana.

TRACES-PROJEKTIN PÄÄTAVOITTEET OVAT

  1. Tukea nuorten ammattilaisten jatkuvaa ammatillista kehitystä;
  2. Kehittää digi- ja medialukutaitoa koskevaa koulutusmateriaalia heikommassa asemassa oleville nuorille;
  3. Laatia suositusdokumentti, jolla edistetään heikommassa asemassa olevien nuorten vastuullista digitaalista kansalaisuutta.

 

 


Avainsanat: