Uutiset

Tutkimus: Järjestöt ovat halukkaita lisäämään yritysyhteistyötä

Uutiset 4.5.2021

Eri alojen järjestöt haluaisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Järjestöt uskovat sisällöllisen yhteistyön kasvuun yritysten kanssa tulevina vuosina. Toiveena on myös, että yritykset hyödyntäisivät laajemmin järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta.

Jäsenmaksut ja kertalahjoitukset ovat edelleen eri alojen järjestöille tärkeimpiä varainhankinnan muotoja. Neljäsosa vastaajista suunnittelee yritysyhteistyön vahvistamista ja 28 prosenttia kertoo panostavansa tuote- ja palvelumyyntiin sekä tapahtumiin. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen maalis-huhtikuussa 2021 toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi 120 yleishyödyllisen järjestön edustajaa. 

Järjestöistä lähes puolet kertoo tehneensä yhteistyötä useamman yrityksen kanssa. Vajaalla kolmanneksella ei vielä ole kokemusta yritysyhteistyöstä, mutta he kertovat olevansa kiinnostuneita siitä. Tutkimuksesta käy ilmi, että järjestöt kaipaavat yritysyhteistyön tueksi kokemusten vaihtoa eri järjestöjen välillä sekä koulutuksia yritysyhteistyöstä ja verkostoitumisesta. 

”Tulosten pohjalta on selvää, että tarvitaan lisää keskustelukanavia ja verkostoitumismahdollisuuksia yritysmaailman ja järjestöjen välille. Järjestöjen on onnistuttava nykyistä paremmin kertomaan yrityksille, mitä kaikkea yhteistyö voi tuottaa yrityksille. Järjestöissä on suuri potentiaali, mutta valitettavan usein yritysmaailmassa järjestöjen toimintaa tunnetaan vain pinnallisesti”, kertoo Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

Järjestöjen osaamisesta hyötyä yrityksille

Yritysyhteistyötä tekevät järjestöt kokevat todennäköisemmäksi, että yritykset tulevat jatkossa hyödyntämään enemmän järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta muun muassa ostamalla palveluita ja tekemällä sisällöllistä yhteistyötä (66 %) järjestöjen kanssa. Järjestöt uskovat myös sponsorointiyhteistyön esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa lisääntyvän (65 %).

”Järjestöillä on selkeä toive, että järjestöjen ja yritysten välinen yhteistyö lisääntyisi. Vastauksista näkyy selvästi, että tavaralahjoitusten sijaan järjestöt toivovat enemmän sisällöllistä yhteistyötä yritysten kanssa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöillä olisi paljon osaamista annettavana yritysten tyhy- ja tyky-toimintaan”, kertoo SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n erityisasiantuntija Ari Inkinen.

Järjestöt toivovat sujuvuutta avustusten hakemiseen

Haastatellut tahot edustavat laajasti järjestötoimintaa: kehitysyhteistyötä, sosiaali- ja terveysalaa, liikuntaa ja urheilua, nuoriso- ja kulttuurityötä sekä ympäristönsuojelua. 81 prosenttia kyselyyn vastanneista järjestöistä on saanut julkista rahoitusta kuluneen vuoden aikana ja 11 prosenttia on saanut rahoitusta Suomen ulkopuolelta. 

Järjestöt odottavat tutkimuksen perusteella yhteistyötä valtionapuviranomaisten kanssa sekä sujuvaa avustusten haku- ja raportointikokemusta. Näitä vahvistetaan valtionavustustoimintaa kehittävässä hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea järjestöjen osallisuutta. 

”Tavoitteena on tulevaisuudessa tukea myös järjestöjen talouden sekä toiminnan ennakoitavuutta”, kertoo valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen hankejohtaja Tuula Lybeck valtiovarainministeriöstä. 

Taloustutkimus Oy tutki järjestöjen varainhankinnan kehitystä ja tulorahoituksen lähteitä liittyen valtionavustuksiin ja yksityisrahoitukseen. Toimeksiannon tutkimukselle antoi Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry, Allianssi, Fingo, SOSTE ja valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke. Kyselytutkimus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2021 ja siihen haastateltiin 120 yleishyödyllisen yhteisön varainhankinnasta ja taloudesta vastaavaa henkilöä. 

Lisätietoja:


Avainsanat: