Uuden politiikan julistus luovutettiin oikeusministerille – 61 esitystä nuorten osallisuudesta

Uutiset 20.11.2019

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson saapui nuorisoalan kattojärjestö Allianssin syyskokoukseen vastaanottamaan Uuden politiikan julistuksen. Julistukseen on kerätty nuorten ja nuorisoalan asiantuntijoiden parannusehdotuksia nuorten osallisuuteen. Julistus luovutettiin ministerille juhlallisissa tunnelmissa kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä. 

“Suuri kiitos teille tästä julistuksesta. Olette nostaneet esille erittäin tärkeitä asioita osallisuuteen ja demokratiaan liittyen. Näitä tulee jatkuvasti kehittää ja julistus ei olisi voinut tulla parempaan aikaan”, ministeri Henriksson kiitti puheessaan. 

Uuden politiikan julistus on nuorten ja nuorisoalan asiantuntijoiden näkemys siitä, että poliittisen osallistumisen tapoja pitää uudistaa. Julistus vastaa pääministeri Rinteen hallitusohjelman tavoitteisiin uudesta demokratiaohjelmasta ja nuorten osallisuuden kasvusta. Julistus myös tuo esille, että demokraattinen yhteiskunta ei ole itsestäänselvyys vaan, mitä pitää turvata ja vahvistaa aktiivisesti. Nuorten osallisuus on keskeisessä asemassa tässä työssä.

“Julistukseen on koottu 61 konkreettista parannusehdotusta nuorten osallisuuteen sekä kunnallisella ja maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla. Jos yksikin näistä toteutuu, on otettu selvä askel kohti entistä osallistavampaa yhteiskuntaa”, kommentoi Allianssin osallisuusasiantuntija Virva Viljanen.

Yli sata nuorten ryhmää työsti politiikan tekemisen uusia tapoja valtakunnallisella Politiikkaviikolla marraskuun alussa. Lisäksi noin kolmekymmentä nuorten osallisuuden parissa työskentelevää asiantuntijaa laati ratkaisuehdotuksia syksyn aikana julistukseen.

Ehdotukset on jaettu teemoittain ja ne käsittelevät nuorisovaltuustoja, yhdistystoimintaa, vaaliosallistumista, puolueita koulutusta ja palveluja. Julistuksessa on listattu myös uudet osallistumisen periaatteet, joita kuka tahansa voi hyödyntää suunnitellessaan nuorten osallistamista toimintaan ja päätöksentekoon. 

“Ilokseni voin todeta vuoden 2018 Nuorisobarometrin osoittaneen, että nuorten kiinnostus politiikkaan on noussut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana reilusta 40 prosentista yli 60 prosenttiin. Yhä useampi nuori on mielipidevaikuttaja ja ottaa kantaa omilla elämäntapaansa liittyvillä valinnoillaan. Tämä on todella hieno asia”, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Tutustu Uuden politiikan julistukseen:

Uuden politiikan julistus

 

 


Avainsanat: