Kansainvälinen vaikuttaminen

Kotimaan vaikuttamisen lisäksi vaikutamme myös pohjoismaisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Allianssissa kansainvälistä vaikuttamista tekevät työntekijät ja luottamushenkilöt.

Elämme globaalissa maailmassa, jossa Suomessa tehdyt päätökset vaikuttavan maailman nuoriin, ja jossa globaalilla tai eurooppalaisella areenalla tehtävät päätökset vaikuttavat nuoriin kaikkialla, myös Suomessa.

Kansainvälisillä areenoilla vaikuttamisen teemojamme ovat mm. nuorten osallistuminen päätöksentekoon ja muu nuorisopolitiikka, nuorten oikeudet yhteiskunnassa ja työelämässä, yhdenvertaisuus ja demokratia, nuorisoalan rahoitus, ilmasto- ja luontokysymykset, kestävä kehitys sekä rauhan ja turvallisuuden teemat. Tavoitteenamme on, että EU-vaikuttaminen ja kansainvälisyys ovat läpileikkaava osa kaikkea tekemäämme vaikuttamis- ja muuta toimintaa.

Globaalilla areenalla vaikutamme erityisesti YK-järjestelmässä, yhdessä nuorisodelegaattien, jäsenorganisaatioidemme sekä Euroopan nuorisofoorumin (YFJ) kanssa. Kiinnitymme globaaliin päätöksentekoon myös esimerkiksi osallistumalla ulkoministeriön kansalaisjärjestökuulemisiin sekä nimittämässä edustajia YK-kokouksiin. Globaalisti tärkeimpiä teemojamme on nuoret, rauha ja turvallisuus, jota edistämme Suomessa koordinoimalla Suomen 2250-verkostoa. Edistämme nuoret, rauha ja turvallisuus -agendaa myös globaalisti yhteistyössä mm. jäsenjärjestöjemme ja muiden kotimaisten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Eurooppalaisella tasolla keskeistä on EU-päättäjiin vaikuttaminen niin Suomessa kuin Brysselissä sekä järjestöyhteistyö. Edustamme Suomea ja edistämme Suomen nuorisoalan näkökulmia YFJ:n jäsenenä mm. vaikuttamalla järjestön politiikkaan, osallistumalla tapahtumiin ja työryhmiin sekä asettamalla ehdokkaita hallitukseen ja muihin toimielimiin. Vaikutamme suoraan EU:n politiikkaan mm. vaikuttamalla Suomen linjoihin, tapaamalla Euroopan parlamentin jäseniä sekä osallistumalla Euroopan komission kuulemisiin ja konsultaatioihin. Lisäksi osallistumme solidaarisuustyöhön, jolla autetaan sisarjärjestöjämme hankalissa olosuhteissa.

Lähialueillamme vaikutamme mm. nimittämällä nuorisoedustajia Pohjoismaiden ministerineuvoston toimielimiin ja tekemällä yhteistyötä mm. jäsenistömme sekä sisarjärjestöjemme, erityisesti muiden Pohjois- ja Baltian maiden nuorisokomiteoiden kanssa. Jaamme hyviä käytäntöjä, vahvistamme verkostojamme ja etsimme sekä edistämme yhteisiä tavoitteita mm. YFJ:n rakenteissa, yhteisissä hankkeissa sekä kansainvälisissä tapahtumissa.

Edistämme Suomen nuorisoalan kansainvälistä verkostoitumista ja osaamista mm. koordinoimalla nuorisoalan kansainvälisen vaikuttamisen verkostoa. Järjestämme myös nuorille mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin Eurooppa-keskustelussa, muun muassa järjestämällä tapahtumia ja päättäjätapaamisia, viestimällä ja osallistumalla EU-tason kuulemisiin. Jäsenistöstämme löytyy esimerkiksi pohjoismaiseen yhteistyöhön, EU-vaikuttamiseen ja globaaleihin teemoihin keskittyneitä järjestöjä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Allianssin kansainväliset edustajat tulevat usein kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmästä, jossa myös nuorisodelegaatit toimivat. Haku kv-ryhmään järjestetään vuosittain loppuvuodesta.

Katso myös

Osta liput

Sivut 10.1.2024

Ohjelma

Sivut 4.12.2023