Kansainvälinen vaikuttaminen

Kotimaan vaikuttamisen lisäksi vaikutamme myös pohjoismaisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. 

Pohjoismaisella tasolla vaikutamme eteenkin muiden pohjoismaisten nuorisokomiteoiden kanssa. Etsimme meitä yhdistäviä tavoitteita ja toimimme yhdessä niiden eteen esimerkiksi eurooppalaisen kattojärjestömme YFJ:n kokouksissa. Jäsenistöstämme löytyy myös erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön keskittyneitä järjestöjä.

Eurooppalaisella tasolla keskeistä on päättäjiin vaikuttaminen sekä järjestöyhteistyö. Edustamme Suomea Euroopan nuorisofoorumissa (European Youth Forum, YFJ). Vuonna 1996 perustettu YFJ on n. 100 jäsenjärjestöä kokoava nuorisoalan eurooppalainen kattojärjestö. Sillä on noin neljän miljoonan euron budjetti ja 30 hengen keskustoimisto Brysselissä, sen missiona on edistää nuorten oikeuksien toteutumista ja n. 10 miljoonan nuoren äänen kuulumista kansainvälisissä prosesseissa. 

Järjestämme myös nuorille mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin Eurooppa-keskustelussa. Tästä hyvä esimerkki on elokuussa 2020 järjestetty Nuorten EU-huippukokous. Ehdotimme hiljattain myös, että Suomi ottaisi nuorisoedustajan jatkossa mukaan EU-huipputapaamisiin.

Tavoitteenamme on, että EU-vaikuttaminen ja kansainvälisyys läpileikkaa kaikkea tekemäämme vaikuttamis- ja muuta toimintaa.

Katso myös