Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä vaikuttaa ja seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla. 

Ryhmän keskeinen tehtävä on osallistua Allianssin kansainväliseen vaikuttamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisillä areenoilla. Ryhmä tuo suomalaisten nuorten ääntä kuuluviin kansainvälisessä nuorisopolitiikassa ja pyrkii edistämään muun muassa kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemojen jalkauttamista sekä nuorten oikeuksien toteutumista. 

Kansainvälisen politiikan ryhmä toimii myös EU:n nuorisodialogin kansallisena työryhmänä. Ryhmän jäseniltä edellytetään kokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä kiinnostusta oppia lisää kansainvälisestä nuorisopolitiikasta ja nuorten oikeuksista.

Luottamushenkilöiden tehtäviin kuuluu Allianssin edustaminen eri tilaisuuksissa kotimaassa ja kansainvälisillä kentillä, joten hyvistä sosiaalisista taidoista, vaikuttamiskokemuksesta sekä kielitaidosta on etua.

Ryhmän puheenjohtajana vuonna 2021 toimii Nicholas Kujala ja varapuheenjohtajana Paula Pättikangas. Sihteereinä ja asiantuntijatukena toimivat Allianssin työntekijät Jarkko Lehikoinen ja Kaisa Larjomaa.

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä 2022

 • Nicholas Kujala (pj)
 • Paula Pättikangas (vpj)
 • Tua Halen
 • Jenna Koikkalainen
 • Marianne Koikkalainen
 • Eetu Leinonen
 • Tuuli Lopmeri
 • Oskar Mannelin
 • Sami Matikainen
 • Ida Myller
 • Tiia Niskanen
 • Satu Paasonen
 • Anni Sairanen
 • Venla Taubert

Lisäksi ryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeudella ovat Allianssin nuorisodelegaatit, Allianssin hallituksen edustaja sekä ryhmän sihteerit.

Katso myös