Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä vaikuttaa ja seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla. 

Ryhmän keskeinen tehtävä on osallistua Allianssin kansainväliseen vaikuttamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisillä areenoilla. Ryhmä tuo suomalaisten nuorten ääntä kuuluviin kansainvälisessä nuorisopolitiikassa ja pyrkii edistämään muun muassa kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemojen jalkauttamista sekä nuorten oikeuksien toteutumista. 

Kansainvälisen politiikan ryhmä toimii myös EU:n nuorisodialogin kansallisena työryhmänä. Ryhmän jäseniltä edellytetään kokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä kiinnostusta oppia lisää kansainvälisestä nuorisopolitiikasta ja nuorten oikeuksista.

Luottamushenkilöiden tehtäviin kuuluu Allianssin edustaminen eri tilaisuuksissa kotimaassa ja kansainvälisillä kentillä, joten hyvistä sosiaalisista taidoista, vaikuttamiskokemuksesta sekä kielitaidosta on etua.

Ryhmän puheenjohtajana vuonna 2023 toimii Maria Markkula ja varapuheenjohtajina Tiia Niskanen sekä Eetu Leinonen. Sihteerinä toimii Allianssin työntekijä Elli Luukkainen.

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä 2023

 • Maria Markkula (pj)
 • Eetu Leinonen (vpj)
 • Tiia Niskanen (vpj)
 • Amani Al-Mehsen
 • Anthony Fedorov
 • Roduan Ginde
 • Filip Godlewski
 • Alma Jokinen
 • Isaac Jyväsjärvi
 • Jussi Luoma
 • Tawar Salari
 • Ilona Sorri
 • Sonja Tikkanen
 • Matilda Westerlund
Lisäksi ryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeudella ovat Allianssin nuorisodelegaatit, Allianssin hallituksen edustaja sekä ryhmän sihteerit.

Katso myös