Veikkauksen edunsaajien vetoomus kulttuuriministerille

Uutiset 29.5.2003

 

Kulttuuriministeri Tanja Karpela
Opetusministeriö

Eduskunta sääti lain raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä vuonna 2001 arpajaislain uudistamistyön yhteydessä. Tarkoitus oli, että kunnille myönnettävät kirjastojen valtionosuudet siirrettäisiin takaisin verovaroihin kymmenen vuoden siirtymäkauden aikana. Laki säädettiin eduskunnan oman valmistelun pohjalta. Valmistelun yhteydessä ei esitetty tarkkoja laskelmia Veikkauksen tuoton kehityksestä, kirjastojen määrärahatarpeen kehityksestä eikä arpajaislain säätämien edunsaajien rahoitustarpeiden kehityksestä.

Lain voimaansaattaminen sellaisenaan aiheuttaisi alkuvuosina suuria heittoja taiteen, tieteen, liikunnan ja nuorisotyön rahoituksessa veikkausvoittovaroin. Ongelma kasvaa senkin johdosta, että Veikkauksen vuosittainen tuottoarvio on nyt asetettu realistiselle tasolle vararahastojen tyhjenemisen myötä. Tuottoarvio on noin 30 miljoonaa alempana kuin muutamia vuosia sitten.

Tuotonjakolain mukaan voidaan kirjastolaissa tarkoitettuja valtionosuuksia rahoittaa veikkausvoittovaroilla vuonna 2004 enintään 75:sesti eli noin 55 milj. euroa. Vuonna 2003 varaus on 62 milj. euroa.

Tuotonjakolaki voidaan saattaa voimaan, jos lain 1 §:n säätämä erikseen päätettävä 10 %:n osuus käytetään kokonaisuudessaan tieteen, taiteen ja liikunnan tarkoituksiin. Osuus ei kuitenkaan riitä kattamaan esim. yleisesti hyväksyttyjä palkankorotuksia. Kustannustason nousua kompensoivia tai uusia hankkeita huomioivia määrärahoja tulisi kuitenkin sisällyttää vuoden 2004 veikkausvoittovaroihin. Taiteen ja liikunnan kohtuullisia mutta tarpeellisia korotuksia varten tulisi vuodelle 2004 sisällyttää 3%:n kasvuvara. Nuorisotyön osuus nousee automaattisesti eduskunnan hyväksymän laskentakaavan johdosta.

Taiteen, nuorisotyön ja liikunnan yhteistyöryhmä vetoaa valtioneuvostoon, että Veikkauksen tuotonjakolaki saatetaan voimaan vuodesta 2004 alkaen. Laajan kulttuurikentän rahoitustarve on hoidettavissa osoittamalla kirjastoja varten enintään 70 % veikkausvoittovaroista mikä on tuotonjakolain 2 §:n mukaan täysin mahdollista. Esitys merkitsee, että koko kulttuurin rahoituskehystä pitää kasvattaa vastaavalla summalla.

Forum Artis
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi
Suomen Liikunta ja Urheilu
Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto


Avainsanat: