Visuaalisen viestinnän toimisto Keksi ryhtyy auttamaan Allianssia Suomen suurimman ongelman ratkaisemisessa

Uutiset 14.10.2019

Keksi ja Allianssi käynnistävät Kuuntele nuorta -kampanjan 

Visuaalisen viestinnän toimisto Keksi Agency ryhtyy 10-vuotisjuhlansa kunniaksi yhteistyöhön Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kanssa. Yhteistyöllä halutaan lisätä nuorten vaikuttavaa kuuntelemista ja löytää uusia, toimivia kanavia aktiiviselle ja tulokselliselle vuorovaikutukselle yhteiskunnassa.

Nuoret uupuvat koulussa, opinnoissa ja työelämässä. Miksi näin on? Uskovatko nuoret, että heille löytyy merkityksellinen paikka yhteiskunnassa? Vastaako opetuksen sisältö työelämässä tarvittavia taitoja? Pelottaako tulevaisuus nuoria? 

Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm kuvailee nykytilannetta: ”Nuoret ja nuorten hyvinvointi mainitaan mielellään juhlapuheissa, mutta kun pitäisi päättää nuorille tärkeistä asioista, ei siihen löydykään osaamista tai halua. Jos taas nuoria ei saada muiden ikäpolvien kanssa tasavertaisiksi toimijoiksi yhteiskunnassa, muuttuvat nuoret välinpitämättömiksi yhteiskuntaa kohtaan. Siksi nuorten syrjään jättäminen on Suomen suurin ongelma. Olen tosi iloinen, että Keksin kaltainen luovien ammattilaisten joukko on halunnut lähteä ratkomaan sitä kanssamme ja kehittämään konkreettisia työkaluja nuorten kuulluksi tulemiseen.”

”Me Keksissä tiedämme, että yhteiskunta tarvitsee nuoria. Nuoret puolestaan tarvitsevat luottamusta ja tunteen siitä, että he tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Vuorovaikutukselle on suuri tarve. Haluamme olla mukana rakentamassa sellaista yhteistä tulevaisuutta ja yhteiskuntaa, jossa kaikilla on vastuuta ja sen myötä valtaa. Tarvitaan realismia ja unelmia, aktiivisuutta, kuuntelemista ja sanoja. Tarvitaan ymmärrystä, yhdessä oppimista ja tekoja”, sanoo Keksin luova johtaja Natalia Baer. 

Torstaina 10.10. Oodissa järjestettiin #kuuntelenuorta-kampanjan ensimmäinen askel: työpaja, johon osallistui nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä sekä Keksin asiantuntijoita ja kumppaneita. Työn etenemistä voi seurata #kuuntelenuorta-tunnisteella.

Keksi on yhteiskunnallisesti aktiivinen ja vastuullinen visuaalisen kommunikaation toimisto. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Keksin Naisjohtajat esiin! -kampanja teki numeron maamme monista menestyneistä, lujatahtoisista ja rohkeista naisjohtajista. Kampanja herätti yhteiskunnallista keskustelua ja kannusti tyttöjä pyrkimään urallaan johtotehtäviin.

 

Lisätiedot:
Natalia Baer, Keksin luova johtaja
natalia@keksiagency.fi
puh. 050 338 1234 

Anna Munsterhjelm, Allianssin toiminnanjohtaja 
anna.munsterhjelm@alli.fi
puh. 040 587 9514

 

Kuva: Pia Ingberg / Keksi /  Tasa-arvovaltuutettu


Avainsanat: