Uutiset

“Yhden ministerin tulisi olla vastuussa nuorten asioista” – puolueiden edustajat esittivät ratkaisuja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseksi

Uutiset 14.10.2022

Nuorten hyvinvointi on koko yhteiskunnan kohtalonkysymys. Korona, sota ja ilmastokriisi koettelevat nuorten tulevaisuususkoa. Nuorisotyön viikon päätöstapahtumassa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja MTV uutiset kokosivat kuuden suurimman eduskuntapuolueen edustajat eduskuntavaalitenttiin, jossa aiheena on Suomen tulevaisuus – nuoret.

MTV Uutisten ja Allianssin kyselyssä nuoret nostivat tulevien eduskuntavaalien tärkeimmäksi teemaksi mielenterveyspalveluiden tulevaisuuden. Puolueiden edustajat olivat tentissä yksimielisiä nuorten mielenterveyspalveluiden turvaamisen tärkeydestä. 

Sosialidemokraattien varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Matias Mäkynen totesi, että lyhytterapiaa tulee lisätä terveydenhuoltoon. 

“Se ehkäisee myös myöhempää raskaampaa palvelutarvetta, jotka ovat kuormittuneita koska perusterveydenhuolto ei nyt toimi”, Mäkynen totesi. 

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Veronika Honkasalo pohti, että enemmän pitäisi analysoida sitä, mikä tässä yhteiskunnassa saa nuoret voimaan huonosti. Honkasalon mukaan tulevan hallituksen tärkeimpiä prioriteetteja tulee olla nuorten mielenterveyskriisin sekä ilmastokriisin ratkaiseminen. 

“Päihde- ja mielenterveyspalveluita on aliresursoitu vuosikymmeniä, koska muut puolueet eivät ole priorisoineet tätä asiaa. Pitää toisaalta katsoa myös juurisyitä, eikä terapia aina auta niihin, vaikka sitäkin pitää olla tarjolla”, kommentoi Honkasalo. 

Yksi ministeri vastuuseen nuorten asioista

Puoluetentissä keskusteltiin myös nuorten osallisuudesta ja pohdittiin nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ja kansanedustaja Ville Tavion mielestä nuorten mahdollisuudet osallistua politiikkaan ovat jo nyt todella hyvät. 

“Kouluissa on jo nyt politiikkaa ja yhteiskunnallista opetusta. Politiikan ja puolueiden käsittely kouluissa on hyvä asia, mutta tietysti toivoisi, että se olisi aina tasapuolista”, hän pohti. 

Keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen totesi, että äänestysikäraja tulisi laskea 16 ikävuoteen. 

“Myös ministeriöiden päätöksenteossa pitäisi kuunnella nuoria enemmän”, Pakarinen painotti. 

Keskustan Pakarinen esitti myös sukupolvisopimuksen rakentamista, joka kokoaisi yhteen nuoriin liittyvän politiikan. Näistä tulisi olla vastuussa yksi ministeri. 

Vihreiden varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Iiris Suomelan mukaan nuoret, vähemmistöihin kuuluvat ja tytöt eivät uskalla osallistua poliittiseen keskusteluun, koska he saavat sen seurauksena osakseen häirintää ja uhkailua. Hän peräänkuuluttikin puolueiden vastuuta suitsia toimijoitaan, jotka häiritsevät muita. 

“Nuoret pitää ottaa vakavasti myös ihmisryhmänä, jolla on oikeus olla politiikassa mukana“, Suomela totesi. 

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Elina Valtonen nosti esille, että pitäisi pyrkiä sellaiseen yhteiskuntaan, jossa ovet eivät sulkeudu, vaikka tekisi millaisia valintoja tahansa. 

“Koulukuraattorit, koulupsykologit ja moniammatillinen työ on tärkeää, yhteistyössä järjestöjen ja harrastusten kanssa. Kaikille nuorille täytyy saada osoitettua, että sinulla on paikka tässä yhteiskunnassa”, Valtonen sanoi. 

Koko tentti on katsottavissa MTV Katsomossa.

Puolueiden ratkaisuja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseksi

Katso myös