Uutiset

Kysely: Nuoret kokevat tulleensa unohdetuiksi kriisien hoidossa ja vaativat päättäjiltä oikeudenmukaisempaa tulevaisuuspolitiikkaa

Uutiset 13.10.2022

Nuoret kokevat tulleensa voimakkaasti sivuutetuiksi sotaan ja pandemiaan liittyvien kriisien hoidossa, selviää MTV Uutisten ja nuorisoalan kattojärjestö Allianssin syyskuussa teettämästä kyselystä. Yli 70 prosenttia vastaajista kokee, etteivät nuoret päässeet vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin koronarajoituksiin ja lähes 60 prosenttia sanoo, etteivät nuorten näkemykset kuulu mediassa. Nuoret itse olisivat pitäneet parhaina osallistamisen tapoina kyselyiden ja tutkimusten tekemistä sekä näkemysten keräämistä oppilaitosten kautta. 

55 prosenttia vastanneista nuorista sanoi koronapandemian heikentäneen turvallisuudentunnettaan jonkin verran tai merkittävästi, ja noin puolet sanoi sen heikentäneen tulevaisuususkoaan. Moni vastaaja nosti esiin myös Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman turvattomuuden, vaikkei sitä kyselyssä erikseen kysyttykään. 

Esimerkiksi vuosittaiset Nuorisobarometrit vahvistavat trendin, jossa nuorten usko omaan pärjäämiseen on jatkuvasti hieman lujittunut, mutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla epävarmuus ja turvattomuuden kokemukset lisääntyneet. 

Nuorilta kysyttiin myös, millaisia toimia he odottavat Suomen päättäjiltä tulevan neljän vuoden aikana. Avoimissa vastauksissa nousi voimakkaasti esiin vaatimukset yhteiskunnan uudistamisesta, eriarvoisuuden ja ilmastokriisin torjumisesta sekä nuorten sukupolvien huomioimisesta paremmin. Iso osa vastaajista koki, että päätöksiä tekevät nyt ikäpolvet, jotka eivät edes halua huomioida nuorempia sukupolvia eniten koskettavan tulevaisuuden kestävyyttä. 

Ensi kevään eduskuntavaalien tärkeimmiksi teemoiksi kyselyyn vastanneet nuoret nostivat ylivoimaisesti mielenterveyspalvelut, ilmastokriisin ratkaisemisen, hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden ja ihmisoikeuksien turvaamisen. Vähiten tärkeinä he pitivät maaseudun palveluita, kulttuurin toimintaedellytyksiä ja yritysten tukemista.

“Vastauksista nousi hyvin selkeästi esiin nuorten kokemus ja jopa ahdistus nykyisten päättäjien kyvyttömyydestä tehdä hyvinvointiyhteiskunnan jatkossakin takaavia ja sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta lisääviä toimia. Puolueiden ja poliitikkojen on syytä ottaa nuorten tilanne viimeistään nyt tosissaan”, kommentoi nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm. “On päättäjien vastuulla tehdä tekoja, jotka vahvistavat nuorten luottamusta yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen.”

MTV Uutisten ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin syyskuussa 2022 teettämään kyselyyn vastasi 497 alle 30-vuotiasta nuorta. 

Anna Munsterhjelm vieraili MTV:n Uutisaamussa keskustelemassa nuorten hyvinvointivajeen ratkaisemisesta. 

Katso myös