Yhdessä rasismia vastaan – haaste kansanedustajaehdokkaille

Uutiset 14.1.2003

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry haluaa, että Suomessa käännetään muualla Euroopassa ilmennyt suunta, jossa vaaleissa käytävä maahanmuuttokeskustelu on saanut kielteisen sävyn. Erilaisuutta arvostava ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioittava ilmapiiri on yhteinen asia. Se lisää niin vähemmistöjen ja kantaväestön yhdenvertaisuutta ja oikeuksien toteutumista.

Suomessa kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet Euroopan poliittisten puolueiden peruskirjaan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta. Allianssi seuraa kansanedustajaehdokkaiden sitoutumista tähän peruskirjaan ja haastaa ehdokkaat vaalikampanjoissaan käytännön talkoisiin rasismia vastaan.

Maahanmuuttopolitiikassa olisi kiinnitettävä huomiota kaikkien ihmisoikeuksien toteuttamista edistäviin ratkaisuihin. Vähemmistöjen jääminen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallisuuden ulkopuolelle eristää ja lisää turvautumista kielteisiin toimintamalleihin. Tämä olisi muistettava arjen tilanteissa eikä vain juhlapuheissa.

Suomesta on lisääntyvän maahanmuuton myötä kehittymässä etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen yhteiskunta. Maahanmuuttajaväestön ikärakenne kantaväestöä nuorempi.

Sopeutumattomuus kantaväestöön vaikuttaa haitallisesti maahanmuuttajanuorten elinolosuhteisiin ja heidän tulevaisuuteensa. Osa maahanmuuttajanuorista on verraten vähän tekemisissä kantaväestöön kuuluvien kanssa, mihin on syynä mm. kielitaidon puute, vapaa-ajan viettäminen omissa ryhmissä ja maahanmuuttajavaltaisten asuma-alueiden syntyminen.

Koulutus on tärkeää maahanmuuttajien suomalaisen kulttuurin ja yhteiskuntaan sopeutumisen kannalta. Maahanmuuttajille annettavan koulutuksen kehittäminen on huomioitava tulevassa hallitusohjelmassa.

Monikulttuuriseen yhteiskuntaan ja maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvä prosessi on kuitenkin kaksisuuntaista vuorovaikutusta, se vaatii asenne- ja toimintamallimuutoksia myös kantaväestöltä.

Myös työttömyys on maahanmuuttajaväestön keskuudessa yleisempää kuin kantaväestöllä. Olisi koko yhteiskunnan kannalta myönteistä, että maahanmuuttajien työmarkkinoille sijoittumisen esteitä poistettaisiin, jotta ammattitaitoinen maahanmuuttajaväestö pääsisi sijoittumaan työmarkkinoille normaalien työehtojen mukaisesti.

14.1.2003 Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: