Äänestyspaikkakysely / Enkäten om vallokaler

18–29-vuotias, vastaa kyselyyn: Miten äänestyspaikkojen sijainti vaikutti äänestämiseesi? 

Kysely suomeksi täällä: https://link.webropol.com/s/aanestyspaikkakysely

Haluamme nuorisoalan kattojärjestössä selvittää, miten äänestyspaikkojen sijainti vaikutti nuorten äänestyskäyttäytymiseen. Toivomme vastauksia sekä äänestäneiltä että äänestämättä jättäneiltä. 

Vastanneiden kesken arvotaan kolme kappaletta 25 euron arvoisia Netflix-lahjakortteja. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista. Vastauksia käytetään Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin viestintä- ja vaikuttamistyössä. 

Voit tutustua arvonnan tietosuojaselosteeseen Allianssin verkkosivuilla.

Kysely on auki sunnuntaihin 16.4.2023 saakka.

Lisätietoja kyselystä antaa:

Silja Uusikangas, nuorten osallisuuden asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
silja.uusikangas@nuorisoala.fi

Du som är 18-29 år gammal, svara på enkäten: Hur påverkade vallokalernas placering din röstning? 

Enkäten på svenska: https://link.webropol.com/s/enktenomrostning

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf vill utforska hur vallokalernas placering påverkade de ungas röstningsbeteende. Vi hoppas på svar från både de som röstat och de som inte röstat.

Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut tre Netflix-presentkort värda 25 euro. Deltagandet i lottdragning är frivilligt. Svaren ska användas i kommunikations- och påverkansarbete inom Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians.

Du kan bekanta dig med lottdragningens dataskyddspolicy på Allians webbsida. (På finska)

Enkäten kan besvaras fram till söndag den 16 april 2023.

Mer information om enkäten ger:

Silja Uusikangas, sakkunnig i ungas delaktighet
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
silja.uusikangas@nuorisoala.fi