Katja Asikainen: Jo riittää!

Blogit 20.6.2022

“Nuorisopolitiikka on teidän elämänne parasta aikaa!”. Näin lausui eräs suomalainen poliitikko noin viikko sitten puoluekokoukseen kokoontuneille nuorille. Ilta oli kupliva ja iloinen, nuoret poliitikot valmistautuivat seuraavan kokousaamun äänestyksiin. Taistelutahtoa viritettiin yhteislaululla.

Nuorisopolitiikka on loputonta uskoa maailman muuttamiseen, elämänmittaista ystävyyttä, suuria tunteita ääntenlaskua jännittäessä, villejä kuvioita puolueristeilyn discossa ja kiihkeitä väittelyitä oikeasta ja väärästä. Tämän kaiken mahdollistaminen ja turvaaminen on nuorten kanssa toimivien aikuisten tärkeimpiä tehtäviä.

Viikonloppuna julkisuudessa esillä ollut kansanedustajan harjoittama epäasiallinen käytös nuorisopolitiikkoja kohtaan on törkeää. Kun Allianssi ja Ylen Hyvin sanottu-kampanja keräsivät nuorten vaikuttajien kokemuksia häirinnästä, vain 8 vastaajaa sadasta kertoi, ettei heillä ole kokemuksia häirinnästä. Noin puolet vastaajista oli aktiivisia puoluepolitiikassa. Kokemukset häirinnästä olivat moninaisia: haukkumista, loukkaamista, vähättelyä. Kyselyllä selvitettiin nuorten vaikuttajien kohtaamaa vaientamista ja häirntää laajasti ja siinä kysyttiin myös seksuaalisen häirinnän kokemuksesta. Noin neljännes (26 %) vastaajista kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää tai ahdistelua. Aihetta olisi syytä selvittää lisää.

Luvut ovat kipeitä, mutta ne pakottavat niin poliittiset puolueet, niiden nuorisojärjestöt kuin meidät kaikki nuorten vaikuttajien kanssa työskentelevät pysähtymään omien käytäntöjen ja toimintatapojen äärelle.

Häirintä on tehokas tapa saada nuoret hiljennettyä. 43 % vaikuttajanuorten kyselyyn vastanneista ilmoitti, että he ovat jättäneet jotain tekemättä häirinnän tai sen pelon vuoksi. Tekemättä jättäminen on voinut tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei ole asettunut ehdolle tai esiintynyt julkisesti häirinnän tai sen pelon takia.

Turvalliset kansalaisvaikuttamisen mahdollisuudet ovat toimivan demokratian perusedellytys. Allianssi tukee nuorisoalalla toimivia järjestöjä niiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä. Koulutamme turvallisemman tilan periaatteista. Olemme luoneet turvallisemman tilan ja vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt. Viime keväänä ensimmäisen kerran pilotoidun nuorten vaikuttajakoulutuksen keskeinen ajatus on tuoda sukupolvensa nuoria päättäjiä yhteen ja saada heidät huomaamaan yhteistyön ja toisten kunnioittamisen merkitys. Ja kun keskustelu seksuaalisesta häirinnästä nyt vyöryy, on hyvä muistaa, ettei yksin tarvitse selvitä.

Häirinnän ja hiljaisen hyväksymisen kulttuuri voidaan murtaa. Nuorisopolitiikka voi olla elämän parasta aikaa.

Katja Asikainen

Kirjoittaja on entinen nuorisopoliitikko, nykyinen nuorten poliitikkojen sparraaja ja Allianssin vaikuttamistyön päällikkö


Katso myös